Ohita navigaatio

Tiedote lukiotyöryhmän vuoden 2021 toisesta kokouksesta

Oppivelvollisuuden laajentuminen ja LOPS2021 esillä lukiotyöryhmässä

 

OAJ Uusimaan Lukiotyöryhmän vuoden 2021 toinen kokous pidettiin 4.5.2021. Etäkokoukseen osallistui edustajat yhdeksästä Uudenmaan kunnasta. Keskusteluiden perusteella voidaan todeta, että ylioppilaskirjoitukset pystyttiin toteuttamaan alueella terveysturvallisesti. Ylioppilaskirjoitusten koronajärjestelyt lisäsivät henkilökunnan työkuormaa, mutta järjestelyjen ansiosta tartunnat onnistuttiin välttämään tehokkaasti.

Keskustelua herättivät myös kirjoittajien määrän ja YO-valvontojen määrän lisääntyminen sekä ylioppilaskokeiden valmistavan arvioinnin korvausperusteet. Useissa lukioissa kevään yo-valvontoihin tarvittiin lisähenkilöitä tai opetusta jouduttiin järjestelmään uudelleen.

Työryhmä keskusteltiin oppivelvollisuuden laajentumisen ja lukion uuden opetussuunnitelman vaikutuksista lukio-opettajien ja esihenkilöiden työhön. Esimerkiksi oppikirjojen valinta, uuden opetussuunnitelman mukaisten opintojaksojen muodostaminen tai ohjauksen lisääntyminen voivat kasvattaa opettajien, opinto-ohjaajien ja esihenkilöiden työmäärään. Aiheesta lisää mm. OAJ:n Ajankohtaista -osiossa.

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.