Ohita navigaatio

Toiminta

Alueasiantuntija

OAJ:n edustaja alueella yhdessä puheenjohtajan kanssa

Sopimusedunvalvoja

 • paikallisten palkkausjärjestelmien kartoittaminen, seuraaminen ja kehittäminen
 • jäsenyhdistysten ja aktiivitoimijoiden tukihenkilö alueella

Koulutuspoliittinen vaikuttaja

 • tukee hallituksen koulutuspoliittisista vaikuttamistyötä
 • verkostoituu ja pitää yhteyttä toiminta-alueen yhteistyötahoihin
 • toimii kiinteässä yhteistyössä alueyhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen kanssa

Edunvalvontatiimi

Edunvalvontatiimiä johtaa alueyhdistyksen puheenjohtaja. Edunvalvontatiimi on kokoontunut keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Tiimissä on käyty läpi eri opetusasteiden edunvalvonnallisia asioita ja esitetty niihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Edunvalvontatiimissä on kuultu aina myös alueasiantuntijan katsaus ajankohtaisiin edunvalvonta-asioihin.

Kokous- ja koulutustiimi

Tiimi suunnittelee ja järjestää jäsenyhdistyksille koulutusta. Yhdistykset voivat myös esittää toiveita koulutustustarjontaan. Tiimin vetovastuussa on varapuheenjohtaja Sari Sirniö.

Viestintätiimi

Viestintätiimin tehtävänä on vastata aktiivisesta tiedottamisesta kotisivujen, Facebookin ja Instagramin kautta. Opettaja-lehden välissä kerran vuodessa ilmestyvä liite ja alueyhdistyksen tapahtumissa osallistujille jaettavan materiaalin hankinta ovat tiimin vastuulla. Viestintätiimin vetovastuussa on varapuheenjohtaja Johanna Olli.

OAJ Uusimaan työryhmät

OAJ Uusimaan hallitus on kokouksessaan 1/2023 perustanut alueellisisia työryhmiä kaudelle 2023-24. Työryhmissä vahvistetaan alueen opetus- ja kasvatushenkilöstön keskinäisiä verkostoja kuulemalla kenttää. Työryhmissä jaetaan tietoa, tuetaan jäsenten välistä vertaisoppimista, kuullaan kentän haasteita ja ajankohtaisia asioita sekä vahvistetaan jaksamista luottamustehtävässä toimimisessa. Paikallistoimijoiden verkostoitumisen ja yhteistyön edistämisen kautta työryhmät ovat oleellinen osa alueellista edunvalvontatyötä.

Kutsumme jäsenyhdistyksistämme edustusta mukaan työryhmiin. Jäsenyhdistyksen edustaja voi ilmoittautua työryhmään lähettämällä sähköpostia ko. työryhmän vetäjälle. Työryhmän vetäjä kutsuu työryhmän koolle ja vastaa työryhmän toiminnasta. Kokouksia on noin neljä kertaa vuodessa ja kokouksista maksetaan kokouspalkkio.  Työryhmiin osallistuminen on vapaaehtoista. Työryhmät ovat ovat alueyhdistyksen hallituksen ulkopuolista toimintaa.

Työryhmät ja niiden vetäjät:

Työsuojelutyöryhmä: Simo Aravuori simo.aravuori@tuusula.fi

Pääluottamusmiestyöryhmä: alueasiantuntija Minna Mouhu minnamouhu@gmail.com

Esihenkilötyöryhmä: Pirjo Leväniemi pirjo.levaniemi@gmail.com, Iris Valtonen iris.valtonen29@gmail.com, Riitta-Kaisa Kosonen riittakaisa11@gmail.com

Vaka-luottamusmiestyöryhmä: alueasiantuntija Minna Mouhu minnamouhu@gmail.com

Vaka-työryhmä: Leena Roos leena.roos@gmail.com

Perusopetustyöryhmä: Janne Louhi louhi.janne@gmail.com

Erityisopetuksen työryhmä: Sari Rajala sari.rajala@lohja.fi

Lukiotyöryhmä: Ville Leppäniemi filsu77@gmail.com

Ammatillisen työryhmä: Tuukka Roiha

 

Työryhmien kuvauksia:

Lukiotyöryhmä

OAJ Uusimaan Lukiotyöryhmä on lukio-opettajien oma edunvalvontaryhmä. Se kerää tietoa lukio-opetuksen haasteista Uudenmaan alueelta, jakaa hyviä käytänteitä sekä järjestää lukio-opettajien jäsentapaamisia. Työryhmä muodostuu Uudenmaan alueen kuntien lukio-opettajista ja se kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Työryhmän tapaamista laaditaan muistiot OAJ Uusimaan hallitukselle. Lukiotyöryhmän vetäjä on Ville Leppäniemi.

OAJ Uusimaan työryhmät pääluottamusmiehille ja varhaiskasvatuksen luottamusmiehille

OAJ Uusimaa vahvistaa alueen luottamushenkilöiden keskinäisiä verkostoja kokoamalla heitä yhteen. Alueyhdistyksen toimintaa tapahtuu säännöllisesti yhdistyksen toimintavuoden aikana kokoontuvissa työryhmissä. Alueemme pääluottamusmiehille ja varhaiskasvatuksen luottamushenkilöille kohdennetut työryhmät voi ajatella alueyhdistyksen tarjoamana palveluna ja menetelmänä luottamustehtävissä toimivien jäsentemme osaamisen kehittämiseen. 

Pääluottamusmiestyöryhmään (PLM) ja varhaiskasvatuksen luottamusmiesten (VAKA) työryhmään osallistuminen on vapaaehtoista. Ne ovat alueyhdistyksen hallituksen ulkopuolista toimintaa. Näillä työryhmillä tuetaan jäsenten välistä toinen toisiltamme oppimista ja vahvistetaan jaksamista luottamustehtävässä toimimisessa. Työryhmätoiminnalla tuetaan paikallisia toimijoita. Paikallistoimijoiden verkostoitumisen ja yhteistyön edistämisen kautta työryhmät ovat oleellinen osa alueellista edunvalvontatyötä.

Työryhmien toiminta perustuu tasavertaiseen ja toisia kunnioittavaan vuorovaikutussuhteeseen, jossa jaetaan tietoa ja kokemuksia luottamustehtävässä toimimisesta. Osallistavilla toimintavoilla vahvistetaan alueellista yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta. Tavoitteena on saada luottamushenkilöiden hiljainen tieto, asiantuntemus ja kokemus kuuluville ja käyttöön, kehittää yhteisiä käytäntöjä ja tehdä Uudenmaan kuntien ja kaupunkien erilaisia työkulttuureja kasvatuksen ja koulutuksen alalla tutuiksi. Toiminta työryhmissä rakentuu osallistujien väliselle avoimuudelle ja luottamukselle. PLM- ja VAKA-työryhmien vetäjänä toimii alueasiantuntija, joka valmistelee kokoontumiset ja vastaa työryhmien toiminnasta.

OAJ Uusimaa tarjoaa Cityshopparin jäsenyhdistysten jäsenille.

Kysy asiaa jäsenyhdistyksestäsi.

OAJ:n jäsenyys kannattaa!

Jäsenenä saat työelämään ja vapaalle runsaasti turvaa ja etuja. Jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa.

Linkin takaa löydät lisätietoa liittymisestä ja esimerkiksi rinnakkaisjäsenyydestä!

LIITY OAJ:n JÄSENEKSI

Jäsenedut

OAJ:n jäsenenä saat muun muassa nämä:

 • Apua ja neuvontaa palkkaus-, työehtosopimus- ja koulutusasioissa sekä lainopillisissa kysymyksissä
 • Työttömyysturva (edellyttää liittymistä Opettajien työttömyyskassaan)
 • Vapaa-ajan tapaturma-, matka- sekä ammattihenkilön vakuutuksi
 • Opettaja-lehti
 • Loma- ja virkistysetuja
 • Autoilijan etuja
 • Alennusta majoitus- ja laivaliikennepalveluista

Voit tarkistaa OAJ:n voimassaolevat jäsenedut täältä.

LUE LISÄÄ JA LIITY JÄSENEKSI