Ohita navigaatio

Keitä olemme

Alueyhdistyksen hallitus

Alueyhdistyksen hallitus valitaan joka toinen vuosi. Hallituksessa  on 20 jäsentä ja puheenjohtaja

Alueasiantuntija

OAJ:n edustaja alueella yhdessä puheenjohtajan kanssa

Sopimusedunvalvoja

  • paikallisten palkkausjärjestelmien kartoittaminen, seuraaminen ja kehittäminen
  • jäsenyhdistysten ja aktiivitoimijoiden tukihenkilö alueella

Koulutuspoliittinen vaikuttaja

  • tukee hallituksen koulutuspoliittisista vaikuttamistyötä
  • verkostoituu ja pitää yhteyttä toiminta-alueen yhteistyötahoihin
  • toimii kiinteässä yhteistyössä alueyhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen kanssa

OAJ Uusimaan alueasiantuntija on Ilkka Miettinen, ilkka.miettinen@edu.kerava.fi

 

Edunvalvontatiimi

Edunvalvontatiimiä johtaa alueyhdistyksen puheenjohtaja. Edunvalvontatiimi on kokoontunut keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Tiimissä on käyty läpi eri opetusasteiden edunvalvonnallisia asioita ja esitetty niihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Edunvalvontatiimissä on kuultu aina myös alueasiantuntijan katsaus ajankohtaisiin edunvalvonta-asioihin.

Kokous- ja koulutustiimi

Kokous- ja koulutustiimiin kuuluvat pj. Pirjo Leväniemi, Katja Mäkinen, Lea Hirvasniemi-Haverinen, Johanna Olli, Sari Sirniö, Tellervo Hiirikoski, Paula Pulkkinen.
Tiimi suunnittelee ja järjestää jäsenyhdistyksille koulutusta. Yhdistykset voivat myös esittää toiveita koulutustustarjontaan. Syksyllä 2022 järjestetään mm. seuraavia koulutuksia:
Paikallisyhdistysten toimijoiden suurkoulutus (Teams) ma 12.9.2022 klo 17
Puheenjohtajat ja sihteerit koulutus pe-la 4.-5.11.2022
JATKO-NOPE -koulutus pe-la 25.-26.11.2022 (Haikon kartano)
Esihenkilöille on tulossa  koulutusta syksyllä. Tiedotamme asiasta myöhemmin lisää.

Viestintätiimi

Viestintätiimin tehtävänä on vastata aktiivisesta tiedottamisesta kotisivujen, Facebookin ja Instagramin kautta. Opettaja-lehden välissä kerran vuodessa ilmestyvä liite ja alueyhdistyksen tapahtumissa osallistujille jaettavan materiaalin hankinta ovat tiimin vastuulla.

OAJ Uusimaan kollegiot ja työsuojeluverkosto

OAJ Uusimaa vahvistaa alueen luottamushenkilöiden keskinäisiä verkostoja kokoamalla heitä yhteen. Alueyhdistyksen toimintaa tapahtuu säännöllisesti yhdistyksen toimintavuoden aikana kokoontuvissa kollegioissa. Nämä alueemme pääluottamusmiehille ja varhaiskasvatuksen luottamushenkilöille kohdennetut kollegiot voi ajatella alueyhdistyksen tarjoamana palveluna ja menetelmänä luottamustehtävissä toimivien jäsentemme osaamisen kehittämiseen. Myös alueemme kuntien työsuojeluvaltuutetuille on olemassa oma vastaava verkostonsa.

Kollegioihin ja työsuojeluverkostoon osallistuminen on vapaaehtoista. Ne ovat alueyhdistyksen hallituksen ulkopuolista toimintaa. Kollegioilla tuetaan jäsenten välistä toinen toisiltamme oppimista ja vahvistetaan jaksamista luottamustehtävässä toimimisessa. Kollegioilla tuetaan paikallisia toimijoita. Paikallistoimijoiden verkostoitumisen ja yhteistyön edistämisen kautta kollegiot ovat oleellinen osa alueellista edunvalvontatyötä.

Kollegioiden toiminta perustuu tasavertaiseen ja toisia kunnioittavaan vuorovaikutussuhteeseen, jossa jaetaan tietoa ja kokemuksia luottamustehtävässä toimimisesta. Osallistavilla toimintavoilla vahvistetaan alueellista yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta. Tavoitteena on saada luottamushenkilöiden hiljainen tieto, asiantuntemus ja kokemus kuuluville ja käyttöön, kehittää yhteisiä käytäntöjä ja tehdä Uudenmaan kuntien ja kaupunkien erilaisia työkulttuureja kasvatuksen ja koulutuksen alalla tutuiksi. Toiminta kollegoissa ja työsuojeluverkostossa rakentuu osallistujien väliselle avoimuudelle ja luottamukselle. Kollegioiden ja työsuojeluverkoston vetäjänä toimii alueasiantuntija, joka valmistelee kokoontumiset ja vastaa kollegioiden ja työsuojeluverkoston toiminnasta.

Lukiotyöryhmä

OAJ Uusimaan Lukiotyöryhmä on lukio-opettajien oma edunvalvontaryhmä. Se kerää tietoa lukio-opetuksen haasteista Uudenmaan alueelta, jakaa hyviä käytänteitä sekä järjestää lukio-opettajien jäsentapaamisia. Työryhmä muodostuu Uudenmaan alueen kuntien lukio-opettajista ja se kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Työryhmän tapaamista laaditaan muistiot OAJ Uusimaan hallitukselle.

Hallituksen varsinaiset jäsenet

Tuomo Suihkonen

Puheenjohtaja +358 403 183 303 suihkonentuomo@gmail.com

Janne Louhi

Sihteeri louhi.janne@gmail.com

Tuire Arpalahti

Hallituksen varsinainen jäsen tuire.arpalahti@kolumbus.fi

Tellervo Hiirikoski

Hallituksen varsinainen jäsen tellervo.hiirikoski@luksia.fi

Lea Hirvasniemi-Haverinen

Hallituksen varsinainen jäsen lea.hirvasniemi-haverinen@nurmijarvi.fi

Rabbe Johansson

Hallituksen varsinainen jäsen

Riitta-Kaisa Kosonen

Varapuheenjohtaja riittakaisa11@gmail.com

Pirjo Leväniemi

Varapuheenjohtaja

Ville Leppäniemi

Hallituksen varsinainen jäsen ville.leppaniemi@edu.jarvenpaa.fi

Sebastian Lindqvist

Hallituksen varsinainen jäsen sebastian.lindqvist@porvoo.fi

Ilkka Miettinen

Hallituksen varsinainen jäsen

Minna Mouhu

Hallituksen varsinainen jäsen minnamouhu@gmail.com

Katja Mäkinen

Hallituksen varsinainen jäsen

Johanna Olli

Hallituksen varsinainen jäsen

Panu Pesonen

Hallituksen varsinainen jäsen

Paula Pulkkinen

Hallituksen varsinainen jäsen pulkkinen.paulas@gmail.com

Leena Roos

Hallituksen varsinainen jäsen leena.roos@pp.inet.fi

Eija Räsänen

Hallituksen varsinainen jäsen

Teemu Tamminen

Hallituksen varsinainen jäsen

Sirpa Tikkanen

Hallituksen varsinainen jäsen sirpa.tikkanen@eduaskola.fi

Virve Virta

Hallituksen varsinainen jäsen virve.virta@lohja.fi

Hallituksen varajäsenet

Leena Aaltonen

Hallituksen varajäsen

Tiina Ahokas

Hallituksen varajäsen

Vappu Heikkinen

Hallituksen varajäsen

Ulla Hyttinen

Hallituksen varajäsen

Kirsi Isoranta

Hallituksen varajäsen

Mika Juurijoki

Hallituksen varajäsen

Taina Kaasalainen

Hallituksen varajäsen

Sari Koivula

Hallituksen varajäsen

Sanna Kuivalainen

Hallituksen varajäsen

Julieth Leinola-Eskola

Hallituksen varajäsen

Laura Lähteenmäki

Hallituksen varajäsen

Anna-Liisa Löppönen

Hallituksen varajäsen

Maisa Niemiaho

Hallituksen varajäsen

Mikko Niiniluoto

Hallituksen varajäsen

Tiina Peltoniemi

Hallituksen varajäsen

Ville Pesonen

Hallituksen varajäsen

Ann-Britt Romar

Hallituksen varajäsen

Ilkka Sahlberg

Hallituksen varajäsen

Hanna Viitaniemi-Levola

Hallituksen varajäsen

OAJ Uudenmaan alueen valtuutetut ja OAJ:n hallituksen jäsenet

Leena Aaltonen (YSI, Porvoo)

Valtuutettu

Tuire Arpalahti (SMOL, Järvenpää)

Valtuutettu

Kirsi Contursi (YSI, Hyvinkää)

Valtuutettu, OAJ:n hallituksen jäsen kirsi.contursi@hyvinkaa.fi

Emma Hietaoja (YSI, Hyvinkää)

Valtuutettu

Lea Hirvasniemi-Haverinen (YSI, Nurmijärvi)

Valtuutettu lea.hirvasniemi-haverinen@nurmijarvi.fi

Ville Leppäniemi (YSI, Järvenpää)

Valtuutettu

Anne-Maria Palomäki (YSI, Vihti)

Valtuutettu

Päivi Peltola (YSI, Raasepori)

Valtuutettu

Tuomo Suihkonen (YSI, Kerava)

Valtuutettu suihkonentuomo@gmail.com

Sebastian Lindqvist (FSL, Porvoo)

Valtuutettu, OAJ:n hallituksen jäsen sebastian.lindqvist@porvoo.fi