Ohita navigaatio

Keitä olemme

Alueyhdistyksen hallitus

Alueyhdistyksen hallitus valitaan joka toinen vuosi. Hallituksessa  on 20 jäsentä ja puheenjohtaja.

OAJ Uudenmaan hallitus järjestäytyi 19.1.2023
Yhdistyksen toimihenkilöiksi valittiin:
Varapuheenjohtaja (viestintä): Johanna Olli
Varapuheenjohtaja (koulutus): Sari Sirniö
Sihteeri: Janne Louhi
Koulutussihteeri: Katja Mäkinen
Viestintäsihteeri: Ville Leppäniemi
Taloudenhoitaja: Kirsi Isoranta
Catering-vastaava: Riitta-Kaisa Kosonen
Hyvinvointivastaava: Lea Hirvasniemi-Haverinen

 

Edunvalvontatiimi

Edunvalvontatiimiä johtaa alueyhdistyksen puheenjohtaja. Edunvalvontatiimi on kokoontunut keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Tiimissä on käyty läpi eri opetusasteiden edunvalvonnallisia asioita ja esitetty niihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Edunvalvontatiimissä on kuultu aina myös alueasiantuntijan katsaus ajankohtaisiin edunvalvonta-asioihin.

Kokous- ja koulutustiimi

Tiimi suunnittelee ja järjestää jäsenyhdistyksille koulutusta. Yhdistykset voivat myös esittää toiveita koulutustustarjontaan. Tiimin vetovastuussa on varapuheenjohtaja Sari Sirniö.

Viestintätiimi

Viestintätiimin tehtävänä on vastata aktiivisesta tiedottamisesta kotisivujen, Facebookin ja Instagramin kautta. Opettaja-lehden välissä kerran vuodessa ilmestyvä liite ja alueyhdistyksen tapahtumissa osallistujille jaettavan materiaalin hankinta ovat tiimin vastuulla. Viestintätiimin vetovastuussa on varapuheenjohtaja Johanna Olli.

OAJ Uusimaan työryhmät

OAJ Uusimaan hallitus on kokouksessaan 1/2023 perustanut alueellisisia työryhmiä kaudelle 2023-24. Työryhmissä vahvistetaan alueen opetus- ja kasvatushenkilöstön keskinäisiä verkostoja kuulemalla kenttää. Työryhmissä jaetaan tietoa, tuetaan jäsenten välistä vertaisoppimista, kuullaan kentän haasteita ja ajankohtaisia asioita sekä vahvistetaan jaksamista luottamustehtävässä toimimisessa. Paikallistoimijoiden verkostoitumisen ja yhteistyön edistämisen kautta työryhmät ovat oleellinen osa alueellista edunvalvontatyötä.

Kutsumme jäsenyhdistyksistämme edustusta mukaan työryhmiin. Jäsenyhdistyksen edustaja voi ilmoittautua työryhmään lähettämällä sähköpostia ko. työryhmän vetäjälle. Työryhmän vetäjä kutsuu työryhmän koolle ja vastaa työryhmän toiminnasta. Kokouksia on noin neljä kertaa vuodessa ja kokouksista maksetaan kokouspalkkio.  Työryhmiin osallistuminen on vapaaehtoista. Työryhmät ovat ovat alueyhdistyksen hallituksen ulkopuolista toimintaa.

Työryhmät ja niiden vetäjät:

Työsuojelutyöryhmä: Simo Aravuori simo.aravuori@tuusula.fi
Pääluottamusmiestyöryhmä: Ilkka Miettinen ilkka.miettinen@edu.kerava.fi
Esihenkilötyöryhmä: Riitta-Kaisa Kosonen riittakaisa11@gmail.com
Vaka-luottamusmiestyöryhmä: Ilkka Miettinen ilkka.miettinen@edu.kerava.fi
Vaka-työryhmä: Leena Roos leena.roos@gmail.com
Lukiotyöryhmä: Ville Leppäniemi filsu77@gmail.com
Ammatillisen työryhmä: Panu Pesonen panu.pesonen@hyria.fi
Ysi-työryhmä: Jarkko Sippola  jarkko.sippola@gmail.com
Erityisopetuksen työryhmä: Sari Rajala sari.rajala@lohja.fi

Työryhmien kuvauksia:

Lukiotyöryhmä

OAJ Uusimaan Lukiotyöryhmä on lukio-opettajien oma edunvalvontaryhmä. Se kerää tietoa lukio-opetuksen haasteista Uudenmaan alueelta, jakaa hyviä käytänteitä sekä järjestää lukio-opettajien jäsentapaamisia. Työryhmä muodostuu Uudenmaan alueen kuntien lukio-opettajista ja se kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Työryhmän tapaamista laaditaan muistiot OAJ Uusimaan hallitukselle. Lukiotyöryhmän vetäjä on Ville Leppäniemi.

Alueasiantuntija

OAJ:n edustaja alueella yhdessä puheenjohtajan kanssa

Sopimusedunvalvoja

  • paikallisten palkkausjärjestelmien kartoittaminen, seuraaminen ja kehittäminen
  • jäsenyhdistysten ja aktiivitoimijoiden tukihenkilö alueella

Koulutuspoliittinen vaikuttaja

  • tukee hallituksen koulutuspoliittisista vaikuttamistyötä
  • verkostoituu ja pitää yhteyttä toiminta-alueen yhteistyötahoihin
  • toimii kiinteässä yhteistyössä alueyhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen kanssa

Hallituksen varsinaiset jäsenet

Pirjo Leväniemi

Puheenjohtaja

Janne Louhi

Sihteeri louhi.janne@gmail.com

Johanna Olli

Varapuheenjohtaja

Sari Sirniö

Varapuheenjohtaja

Kirsi Isoranta

Taloudenhoitaja

Lea Hirvasniemi-Haverinen

Hyvinvointivastaava lea.hirvasniemi-haverinen@nurmijarvi.fi

Riitta-Kaisa Kosonen

Catering-vastaava riittakaisa11@gmail.com

Ville Leppäniemi

Viestintäsihteeri filsu77@gmail.com

Katja Mäkinen

Koulutussihteeri

Eevi Kirjasniemi

Hallituksen varsinainen jäsen

Rabbe Johansson

Hallituksen varsinainen jäsen

Anna Wahren

Hallituksen varsinainen jäsen

Ville Pesonen

Hallituksen varsinainen jäsen

Minna Mouhu

Hallituksen varsinainen jäsen minnamouhu@gmail.com

Panu Pesonen

Hallituksen varsinainen jäsen

Jarkko Sippola

Hallituksen varsinainen jäsen

Leena Roos

Hallituksen varsinainen jäsen leena.roos@pp.inet.fi

Sari Rajala

Hallituksen varsinainen jäsen

Iris Valtonen

Hallituksen varsinainen jäsen

Sirpa Tikkanen

Hallituksen varsinainen jäsen sirpa.tikkanen@eduaskola.fi

Riikka Toivo

Hallituksen varsinainen jäsen

Alueasiantuntija

Ilkka Miettinen

Alueasinatuntija ilkka.miettinen@edu.kerava.fi

Hallituksen varajäsenet

Mikko Niiniluoto

Hallituksen varajäsen

Cristina Ilvonsalo-Touat

Hallituksen varajäsen

Maisa Niemiaho

Hallituksen varajäsen

Ilkka Miettinen

Hallituksen varajäsen

Mia Kuhlberg

Hallituksen varajäsen

Emma Hietaoja

Hallituksen varajäsen

Ulla Hyttinen

Hallituksen varajäsen

Annakaisa Kauppinen

Hallituksen varajäsen

Anna-Maija Eskola

Hallituksen varajäsen

Tiina Peltoniemi

Hallituksen varajäsen

Tuomas Kaukoranta

Hallituksen varajäsen

Tuire Arpalahti

Hallituksen varajäsen

Virve Virta

Hallituksen varajäsen

Sari Koivula

Hallituksen varajäsen

Hanna Salonen

Hallituksen varajäsen

Tiina Ahokas

Hallituksen varajäsen

Kirsi Nurkkala

Hallituksen varajäsen

Laura Lähteenmäki

Hallituksen varajäsen

Mikko Kotiranta

Hallituksen varajäsen

Sebastian Lindqvist

Hallituksen varajäsen

OAJ Uudenmaan alueen valtuutetut ja OAJ:n hallituksen jäsenet

Leena Aaltonen (YSI, Porvoo)

Valtuutettu

Tuire Arpalahti (SMOL, Järvenpää)

Valtuutettu

Kirsi Contursi (YSI, Hyvinkää)

Valtuutettu, OAJ:n hallituksen jäsen kirsi.contursi@hyvinkaa.fi

Emma Hietaoja (YSI, Hyvinkää)

Valtuutettu

Lea Hirvasniemi-Haverinen (YSI, Nurmijärvi)

Valtuutettu lea.hirvasniemi-haverinen@nurmijarvi.fi

Ville Leppäniemi (YSI, Järvenpää)

Valtuutettu

Anne-Maria Palomäki (YSI, Vihti)

Valtuutettu

Päivi Peltola (YSI, Raasepori)

Valtuutettu

Tuomo Suihkonen (YSI, Kerava)

Valtuutettu suihkonentuomo@gmail.com

Sebastian Lindqvist (FSL, Porvoo)

Valtuutettu, OAJ:n hallituksen jäsen sebastian.lindqvist@porvoo.fi

Jari Hourula (OAO, Keuda)

Valtuutettu