Ohita navigaatio

OAJ:n Uudenmaan alueyhdistys ry. hakee toimialueelleen ALUEASIANTUNTIJAA toimikaudelle 1.8.2023 – 31.7.2026

OAJ:n Uudenmaan alueyhdistys ry. hakee toimialueelleen ALUEASIANTUNTIJAA toimikaudelle 1.8.2023 – 31.7.2026

Nykyisen alueasiantuntijakauden päättyessä haemme OAJ Uudenmaan alueelle alueasiantuntijaa. OAJ maksaa tehtävän hoitamisesta alueasiantuntijalle yhden työpäivän viikossa. Työaika pyritään ensisijaisesti ostamaan työnantajalta.

Alueasiantuntijan toimenkuva:
•       Koulutuspoliittinen vaikuttaja
o       tukee ja osallistuu hallituksen koulutuspoliittiseen vaikuttamistyöhön
o       verkostoituu ja pitää yhteyttä toiminta-alueen yhteistyötahoihin
•       Sopimusedunvalvoja
o       paikallisten työaika- ja palkkausjärjestelmien seuraaminen ja kehittäminen
o       jäsenyhdistysten ja aktiivitoimijoiden tukihenkilö alueella
•       OAJ:n edustaja alueella yhdessä puheenjohtajan kanssa
o       toimii kiinteässä yhteistyössä alueyhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen kanssa
•       Osallistuu alueyhdistyksen hallituksen ja jaostojen työskentelyyn
•       Käy jäsentilaisuuksissa ja kouluttaa tarvittaessa

Tarvittava osaaminen:
•       yhteistyökyky
•       kiinnostus kaikkien OAJ:n jäsenryhmien edunvalvontaan
•       yhdistystoiminnan perusasiat
•       sujuva suullinen suomen ja ruotsin kieli
•       hyvä kirjallinen ilmaisukyky

Edellytykset:
•       voimassa oleva OAJ:n jäsenyys
•       paikallisen ja alueellisen koulutus- ja kasvatuskentän tuntemus
•       luottamusmies- ja/tai muu ammattiyhdistyskokemus OAJ:n toiminnasta
•       työelämäperehtyneisyys (työsuojelu ja -hyvinvointi, yhteistoiminta)
•       kyky itsenäiseen työskentelyyn ja oman toiminnan kehittämiseen
•       mahdollisuus ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn

Vapaamuotoiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa 22.3.2023 klo 16.00 mennessä s-postilla toimisto@oajuusimaa.fi.

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan haastatteluun viikolla 13. OAJ:n Uudenmaan hallitus päättää esityksestä OAJ:n hallitukselle 4.4.2023.

Lisätietoja antaa OAJ Uudenmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja
Pirjo Leväniemi pirjo.levaniemi@gmail.com p.+358 40 0808503.

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.