Ohita navigaatio

OAJ Uudenmaan alueasiantuntijan määräaikainen tehtävä 23.8.2023-31.7.2024

OAJ:n Uudenmaan alueyhdistys ry. hakee toimialueelleen määräaikaista ALUEASIANTUNTIJAA ajalle 23.8.2023 – 31.7.2024.

Nykyisen alueasiantuntijamme siirtyessä toiseen tehtävään haemme OAJ Uudenmaan alueelle määräaikaista alueasiantuntijaa ajalle 23.8.2023 – 31.7.2024.

OAJ maksaa tehtävän hoitamisesta alueasiantuntijalle yhden työpäivän viikossa. Työaika pyritään ensisijaisesti ostamaan työnantajalta.

Alueasiantuntijan toimenkuva:

 • Koulutuspoliittinen vaikuttaja
 • Tukee ja osallistuu hallituksen koulutuspoliittiseen vaikuttamistyöhön
 • Verkostoituu ja pitää yhteyttä toiminta-alueen yhteistyötahoihin
 • Sopimusedunvalvoja
 • Paikallisten työaika- ja palkkausjärjestelmien seuraaminen ja kehittäminen
 • Jäsenyhdistysten ja aktiivitoimijoiden tukihenkilö alueella
 • OAJ:n edustaja alueella yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Toimii kiinteässä yhteistyössä alueyhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen kanssa
 • Osallistuu alueyhdistyksen hallituksen ja jaostojen työskentelyyn
 • Käy jäsentilaisuuksissa ja kouluttaa tarvittaessa

Tarvittava osaaminen:

 • yhteistyökyky
 • kiinnostus kaikkien OAJ:n jäsenryhmien edunvalvontaan
 • yhdistystoiminnan perusasiat
 • hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisukyky
 • valittu henkilö perehdytetään tehtävään

Edellytykset:

 • Voimassa oleva OAJ:n jäsenyys
 • Paikallisen ja alueellisen koulutus- ja kasvatuskentän tuntemus
 • Luottamusmies- ja/tai muu ammattiyhdistyskokemus OAJ:n toiminnasta
 • Työelämäperehtyneisyys (työsuojelu ja -hyvinvointi, yhteistoiminta)
 • Kyky itsenäiseen työskentelyyn ja oman toiminnan kehittämiseen
 • Mahdollisuus ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn

Vapaamuotoiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa ma 31.7.2023 klo 16.00 mennessä s-postilla pirjo.levaniemi@gmail.com.

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan haastatteluun ke 9.8.2023.

Lisätietoja antaa OAJ Uudenmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Leväniemi pirjo.levaniemi@gmail.com p.+358 40 0808503.

Alueasiantuntija_2023_08_23

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.