Ohita navigaatio

Eduskuntavaalit 2023

EDUSKUNTAVAALIT 2023

Kevään eduskuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia. OAJ:n keskeisin viesti vaaleihin ja tulevalle hallituskaudelle on, että kriisien keskellä ja maailman muuttuessa koulutus on avainasemassa. Koulutus turvaa tulevaisuuden, ja siksi koulutukseen on myös investoitava vahvasti.

OAJ:n eduskuntavaalitavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:
Koulutukselle tulee luoda kestävät perustukset. Tämä tarkoittaa riittävää perusrahoitusta, investointeja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, koulutuksen laadukasta kehittämistä, kuntien ohjaamista laadukkaiden koulutuspalveluiden tarjoamiseen sekä osaavien opettajien varmistamista kaikille koulutusasteille.

Työelämän on oltava hyvä kaikille. Siihen päästään, kun työolosuhteet ovat kunnossa ja työntekijän asema turvattu, esihenkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus hoitaa tehtävänsä ja täydennyskoulutusmahdollisuuksista huolehditaan.

Jokaiselle on turvattava perustaidot. Tämän saavuttamiseksi vaaditaan konkreettisia toimia mm. opiskeluvalmiuksien ja S2-opetuksen varmistamiseksi. Lisäksi tarvitaan riittävästi opettajia, opetustunteja ja lähiopetusta. Oppimisen tuen varmistamiseksi oppijan oikeus tukeen on määriteltävä nykyistä täsmällisemmin.

Tarvitsemme taitavaa työvoimaa ja korkeaa osaamista. Tämä tarkoittaa osaamistarpeen ennakointia, systemaattista koulutustarpeiden kartoittamista, jatkuvan oppimisen tukemista, oppimisen polkujen sujuvoittamista, julkisten koulutuspalveluiden kehittämistä sekä maahanmuuttajien osaamisen ja työllistymisen tukemista koulutuksen avulla.

Lisäksi OAJ on laatinut erikseen koulutusalakohtaisia tavoitteita. Kaikki tavoitteet pääset lukemaan OAJ:n verkkosivuilta. Kannustan kaikkia OAJ Uusimaan alueen opettajia tutustumaan eduskuntavaalitavoitteisiin, käymään keskusteluja ehdokkaiden kanssa ja valitsemaan koulutusmyönteisiä päättäjiä tulevalle hallituskaudelle.

Lähde mukaan rakentamaan tulevaisuudenkestävää Suomea yhdessä! Jaa kohtaamisesi ehdokkaiden kanssa myös somessa! Ota selfie ehdokkaan kanssa ja kerro, mistä OAJ:n eduskuntavaalitavoitteista keskustelitte. Lisää mukaan tunniste #vaalit2023 ja #koulutusratkaisee, niin muutkin löytävät julkaisusi.

Tehdään yhdessä näistä vaaleista koulutusvaalit!

Terveisin OAJ Uusimaan alueasiantuntija Ilkka Miettinen
P.S. Merkitse jo nyt kalenteriisi eduskuntavaalipaneeli Lohjalla to 16.3.2023.

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.