Ohita navigaatio
Tunnuskuva

Alueyhdistyksen toiminnan vaikuttavuuskyselyn tulosten analysointi

ALUEYHDISTYKSEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUSKYSELYN TULOSTEN ANALYSOINTI

Onnistumiset:

  1. Järjestetyt tapahtumat ja koulutukset.
  2. OAJ:n tavoitteiden ja päämäärien toteutumiseen vaikuttaminen maakuntatasolla.
  3. Aluetason koulutuspoliittinen edunvalvonta.

Kehittämiskohteet:

  1. Yhteydenpito aluetason päättäjiin.
  2. Lausuntojen antaminen ja osallistuminen maakuntatason hankkeisiin.
  3. Paikallisyhdistysten edunvalvonnallinen tuki.

Kyselyyn vastasi 27 henkilöä.

Tapahtumat

Tapahtuma | 15.12.2023

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.