Ohita navigaatio

Vaikuttamisen paikka on ihan kohta

Ammattijärjestön tärkeä tehtävä on huolehtia jäsentensä edusta, kuten esimerkiksi suotuisasta ansiokehityksestä. Edunvalvontaan sisältyy paljon muutakin: vaikuttamista koulutuspolitiikkaan, työhyvinvointiin, koulutuksen määrärahoihin ja opettajuuden arvostukseen. Menestyminen edunvalvonnassa ei onnistu ilman vaikuttavaa toimintaa kaikilla näillä muilla osa-alueilla. Laajasti ottaen koko OAJ:n toiminta on jäsenten monipuolista edunvalvontaa. OAJ:n jäsenyys kaikilla tasoilla kannattaa, koska se luo turvaa alati muuttuvassa työelämässä.

OAJ tekee työtä paremman tulevaisuuden puolesta monin tavoin. Tämä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei välttämättä näyttäydy yhtä selkeästi yhtä kuin edunvalvonta. Onnistuminen kaikilla edunvalvonnan osa-alueilla samoin kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa lisää järjestön kokonaisuskottavuutta. OAJ on osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun oppivelvollisuuden laajentamisesta, jatkuvasta oppimisesta, oppimisen tuen kehittämisestä ja koulutuksen rahoituksesta. Ne koskettavat meitä kaikkia.

OAJ:n strategiassa nostetaan tulevaisuussuuntautuneisuus keskeiseen asemaan. Strategian uudistamisen yhteydessä huomioidaan samalla järjestömme rohkea uudistuminen. Järjestötoimintaan kohdistuvien asenteiden ja odotusten muuttuessa myös OAJ muuttuu. Jatkossakin jäsenten hyvinvointia edistetään, jatkossakin jäsenyys kannattaa!

Laadukasta opetusta on mahdollista antaa, jos niin halutaan. Siitä päätetään kunnissa. Opetuksesta säästäminen näivettää ja on säästämistä kunnan elinvoimasta. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus lisäävät kunnan houkuttelevuutta. Päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin kannattaa investoida. Niissä opettajan tekemällä työllä voidaan vahvistaa kuntalaisten osallistumista ja osallisuutta.  Osallistumismahdollisuuksien lisääminen vähentää syrjäytymistä ja vahvistaa tunnetta yhteisöön kuulumisesta. Jokainen päivä tällaisessa työssä on tärkeä.

OAJ:n kuntavaalitavoitteet ovat jalkautumassa alueemme paikallisyhdistysten työnä kuntiin. Kuntavaalit ovat paikallisvaalit ja siksi vaalitavoitteidenkin tulee olla paikallisia. Opettajilla on eettinen velvollisuus olla aktiivisia yhteiskunnallisessa vastuunotossa. Monet isot asiat päätetään lähellä, esimerkiksi kunnanvaltuustoissa. Niihin hakeutumisen aika on ihan kohta. Kuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 9.3.2021.

 

Ilkka Miettinen, alueasiamies, OAJ Uusimaa

Tapahtumat

Tapahtuma | 15.12.2023

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.