Ohita navigaatio
Tunnuskuva

Uudenmaan alueyhdistyspuheenvuoro syysvaltuusto 2020

Arvoisat OAJ:n puheenjohtaja, hallitus, valtuuston puheenjohtajisto ja valtuutetut sekä muut kuulijat

 

Uusi OAJ:n strategia haastaa koko OAJ:n, sen jokaisen alueyhdistyksen ja paikallisyhdistyksenkin tekemään töitä joka solulla sen eteen, että jäsenistöä kuunnellaan aidosti herkällä korvalla ja jäsenistöstä kumpuavaa palautetta, kriittistäkin otetaan vastaan ja kehitämme yhdessä OAJ:tä kohti uudistunutta 2030-luvun ammattijärjestöämme.

Kuinka tämä sitten tehdään?

Kaikki lähtee palvelutehtävästä. Palvelemme jäseniämme asiantuntevasti ja sydämellä.

Jokainen kohtaaminen jäsenen, jäsenistön kanssa on tärkeä, jokainen vuorovaikutus otetaan tosissaan palautetta ja keskustelua kuunnellen, ketään väheksymättä tai latistamatta. Jokaisella palautteella on jokin tarkoitus, jokainen ääni ammattijärjestömme suuntaan, negatiivinenkin on annettu siksi, että asia koetaan tärkeänä. Kriittinenkin palaute on kaupallisella kielellä myyntisignaali.

Uudistuneessa strategiassa painotetaan myös, että toimimme aina arvojemme mukaisesti oikeudenmukaisesti, avoimesti ja vastuullisesti. Emme arvota jäseniämme, vaan olemme kaikkia jäseniämme varten varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja korkeakouluihin asti. Arvostamme kasvatusta, opetusta ja tutkimusta. Kannamme vastuumme kaikkien jäsentemme edunvalvonnan, etenkin työhyvinvoinnin edistämisestä. Otamme huomioon myös esimiehet, joiden edunvalvonta näkyy kaikkien jäsentemme edunvalvonnassa myönteisesti.

Yhteistyökumppanina olemme luotettava ja ratkaisukeskeinen. Voiko sanaamme ja tekoihimme luottaa? Käännämmekö kaikki kivet jäsentemme esille nostamien epäkohtien korjaamiseksi? Olemmeko luottamuksen arvoisia kaikessa tekemisessämme?

Mielestämme OAJ on onnistunut vahvistamaan opettajuuden vetovoimaa ja arvostusta. Sitä on edesauttanut se, että OAJ on viestinyt kiinnostavasti työstään ja sen tuloksista. OAJ on kattojärjestönä näyttänyt viestinnässään mallia alueyhdistyksille ja paikallisyhdistyksille. Nyt tuo viestinnän taso tulisi näkyä korkealaatuisena ja kiinnostavana myös alayhdistyksissä. Yhtenäiset kotisivut ovat hyvä askel parempaan suuntaan. Yhtenäinen sisältö ja ilme viestinnässä on tärkeä unohtamatta alueiden omalaatuisuutta ja omaleimaisuutta. Yhteistyö viestinnän kehittämiseksi alueiden ja kattojärjestön välillä on välttämätöntä. OAJ-sovellus on merkittävä jäsenistön ja OAJ:n välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Se tarjoaa mahdollisuuksia myös alueiden edunvalvonnan kehittämiseen. Se täytyisi nyt vaan saada nopeasti kaikkien jäsentemme käyttöön!

OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen puheenjohtajana edustamani ja muidenkin alueyhdistysten puolesta toivon, että OAJ tukisi jatkossakin alue- ja paikallisyhdistyksiä viestinnällisesti niin, että ne voisivat vastata tulevaisuuden haasteisiin yhä täysipainoisemmin. Mitä yhtenäisempi ammattijärjestömme ja sen viestinnällinen ja strateginen painotus ja ilme sekä myös sisältö viestinnässä kaikilla toiminnan ja järjestökentän tasoilla on, sitä vahvemmin sanoma ydintehtävästämme välittyy jäsenistöllemme.

 

Arvoisat kuulijat

Opettajuuden vetovoiman ja arvostuksen vahvistamiseksi sekä jäsenpidon kannalta on tärkeää, että OAJ valvoo entistä vahvemmin jäsentensä etua ja luo heille turvaa muuttuvassa työelämässä. Toimiva ja luotettava viestintä, vuorovaikutuksen vahvistaminen jäsenistön ja OAJ:n välillä sekä osallistamismahdollisuuksien lisääminen aina rivijäsenelle asti ulottuen auttavat ydintehtävämme toteuttamisessa. Viestintään ja vuorovaikutukseen panostamalla kirkastamme yhdessä tulevaisuuskuvaamme, jossa Suomi on edelleenkin maailman paras paikka oppia, opettaa ja tutkia ja jäsenistöllä on kaikilla järjestökentän tasoilla tunne, että jäsenyys todellakin kannattaa.

 

Puheen piti 19.11. OAJ:n syysvaltuustossa OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja, valtuuston jäsen  Tuomo Suihkonen

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.