Ohita navigaatio

Tulevaisuuden kestävä Suomi tehdään koulutuksella

Eduskuntavaaleissa äänestetään vajaan 5 kuukauden päästä Suomen tulevaisuudesta. Maailman turvallisuustilanteessa tapahtuneet muutokset Venäjän raakalaismaisen hyökkäyksen seurauksena, sota Ukrainassa, energia- ja ruokakriisi ja inflaatio ovat asioita, jotka ovat juuri nyt ajankohtaisia ja kaikkien suomalaisten mielessä. Turvallisuudesta puhuttaessa aihetta on syytä laajentaa koskemaan myös kotimaan turvallisuutta ja asioita, joiden edistäminen vaikuttaa olennaisesti paitsi turvallisuuden tunteeseemme, myös kansan taloutemme vahvistumiseen näinä epävakoina aikoina.

Inhimillinen pääoma: koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen parantaa tutkitusti kansantalouden tehokkuutta ja näkyy siten myös talouden tuottavuutena. Siksi tulevalta hallitukselta vaaditaan rohkeita päätöksiä kasvattaa koulutusleikkausten jälkeen koulutuksen ja tutkimuksen määrärahoja tuntuvasti, että pääsemme takaisin pohjoismaiselle tasolle. Tarvitsemme myös opettajarekisterin, jonka eteneminen on jo lähtenyt valmisteluun. Opettajarekisteri on omiaan auttamaan koulutettujen, siis kelpoisten opettajien saatavuudessa. Siitä hyötyvät niin opettajat kuin heidän työnantajansakin.

Inkluusiolla poistetaan parhaimmillaan oppimisen ja osallistumisen esteitä. Sen ei tarvitse kuitenkaan tarkoittaa sitä, että isossa opetusryhmässä opiskelee useita tehostetun ja erityisen tuen tarpeisia oppilaita vailla tukea. Se ei myöskään saisi olla säästökeino, eikä sen tulisi lisätä opettajien työtä liiallisilla kirjaamisilla ja palavereilla. Siksi päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin tarvitaan riittävät resurssit, lisää koulutukseltaan kelpoisia opettajia ja pito- ja vetovoimaa opettajien työhön. Eri koulutusasteiden opettajankoulutusta tulee kehittää työelämälähtöisempään suuntaan ja opettajaksi opiskelevien koulutuspaikkoja yliopistoissa tulee lisätä tuntuvasti nykyisestä.

Panostus lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin koulutuksella ja tutkimuksella juuri nyt näkyy tulevaisuudessa inhimillisen pääoman kasvuna ja kansakuntamme selviytymiskeinona näistä vaikeista, epävakaista ajoista. Samalla ehkäistään syrjäytymistä lisäämällä osallisuutta siten, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori syntyperäinen tai maahanmuuttaja kokisi kuuluvansa joukkoomme hyväksyttynä kansalaisena. Kieli on vuorovaikutuksen väline ja suomen kielen oppiminen ja opettaminen on keskeistä kaikkien koululaisten ja etenkin maahanmuuttajien ja heidän vanhempiensakin integroitumisen kannalta. Tulevaisuudenkestävä Suomi tehdään koulutuksella!

 

Tuomo Suihkonen
luokanopettaja ja pääluottamusmies, Kerava
OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.