Ohita navigaatio

Poikkeusaika haastaa meidät kaikki toimimaan uudella tavalla

Poikkeusaika haastaa meidät kaikki toimimaan uudella tavalla

 

Kulunut vuosi 2021 on ollut selviytymistä korona-ajan haasteista kaikissa kasvatukseen ja koulutukseen keskittyvissä työyksiköissä. Samalla aivan uudenlaista lähestymistapaa ja uudenlaisia haasteita on ollut myös OAJ:n yhdistystoiminnassa niin valtakunnan, alueyhdistysten kuin jäsenyhdistystenkin kohdalla. Kuinka voisi tavoittaa jäsenet, kun koronarajoitukset asettavat esteitä läheiselle vuorovaikutukselle ja tapaamiselle lähikontakteissa? Kuinka edistämme jäsentemme edunvalvontaa, kun on tiedossa, että opettajat ovat joutuneet työyksiköissään sopeutumaan alati muuttuviin ohjeisiin ja hoitamaan työnsä äärimmäisen vaativissa olosuhteissa jatkuvassa sairastumisen pelossa yhteiskunnallisesti erittäin vastuullisessa ja arvokkaassa työssä. Näitä kysymyksiä on varmasti vastuullisten yhdistystoimijoidemme mielessä kuluvan vuodenkin aikana ollut ja poikkeusolosuhteissakin on silti pyritty tekemään parhaamme opettajien edunvalvonta keskiössä. Siitä iso kiitos kaikille jäsenyhdistystemme aktiivitoimijoille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille ympäri Uuttamaata!

OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksessä viime keväänä oli keskeistä kuntavaalit #koulutusratkaisee-teemalla. Tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon koulutusmyönteisiä ehdokkaita kuntiemme valtuustoihin ja OAJ:n kuntavaalikone toimi tässä tavoitteessa yhtenä alustana. Noin 628 opettajataustaista ehdokasta tuli kaikkiaan valituiksi kunnanvaltuustoihin. Onnittelut kaikille valituille! Alueyhdistyksemme järjesti viime keväänä kuntavaaliehdokkaille koulutusta ja lisäksi pidimme kuntavaali-iltamat 18.5. etänä ja saimme verkon välityksellä koolle valtakunnan politiikasta tuttuja nimiä eri puolueista. Näissä tilaisuuksissa nostimme keskusteluun meille opettajille tärkeitä teemoja sekä OAJ:n nostamia kuntavaalitavoitteita, kuten osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön merkitys palvelujen laadun turvaamiselle,  koulutukseen sijoittaminen osana hyvää taloudenpitoa, kuntien tekemän yhteistyön merkitys kuntien menestymiselle sekä opettajamitoitus ja oppilaiden erityinen tuki eri koulutusasteilla. Iloksemme tallennettu lähetys keräsi paljon kuulijoita mm. näiden tärkeiden teemojen äärelle.

Alkanut syksy luo meille uusia haasteita. Korona exit-strategiasta on puhuttu samalla, kun tartuntamäärät ovat taas kääntyneet nousuun. Onneksi rokotuskattavuuden lisääntymisen myötä käännös parempaan on vihdoin alkanut. Koulut ja oppilaitokset aloitettiin lähikouluperiaatteella unohtamatta varhaiskasvatusta, missä on tehty kaiken aikaa töitä lähiopetuksessa. Varhaiskasvatus siirtyi historiallisesti 1.9.2021 OVTES:in piiriin, mikä on merkittävä virstanpylväs yhteisen opettajuuden edistämiseksi.

OAJ on esittänyt nopeita ja välittömiä toimia sekä monivuotista elpymispakettia koronaepidemiasta selviytymiseen. Tärkeää olisi rajoitusten purkaminen koronaturvallisesti ja monivuotinen rahoitus oppimisvajeiden paikkaamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen opetusalalla. OAJ:n työhyvinvointirahasto on yksi askel oikeaan suuntaan tukemaan opettajien työhyvinvointia ja jaksamista jäsenistömme keskuudessa. Iloksemme saimme juuri tiedon, että OAJ Uusimaan hallituksen asettaman työryhmän hakemus OAJ:n työhyvinvointirahastolle luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työhyvinvoinnin tukemiseksi meni läpi. On tärkeä muistaa, että myös paikallisten edunvalvojien hyvinvointia kannattaa tukea.

OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen hallitus kokoontui syksyn suunnittelukokoukseen elokuun 28. päivänä ja jo sitä ennen 26.8. pidettiin etänä Nina Lahtisen johdolla Oppivelvollisuuden laajentaminen-webinaari sekä myöhemmin 2.9. Hyvä johtajuus-koulutusiltapäivä rehtoreille ja muille esihenkilöille. 5.-6.11. kokoamme jäsenyhdistystemme puheenjohtajat ja sihteerit yhdessä koolle jakamaan hyviä käytäntöjä, tutustumaan ja kouluttautumaan. Ensi keväänä päästään toivottavasti toteuttamaan yhteysopettajakoulutus, joka on aina kerännyt avainhenkilöitämme yhteysopettajia eri jäsenyhdistyksistämme koolle.

OAJ on the Road toteutuu tänä syksynä 23.9. koronasta huolimatta jäsenyhdistyksemme Axellin aktiivisella panoksella. On tärkeää, että ammatillinen toinen aste ja ammatillinen aikuiskoulutuskin nostetaan esille ja samalla keskustellaan niistä haasteista, mitä esim. ammatillinen reformi lisättynä korona-ajan haasteilla on opettajille ja opiskelijoille mukanaan tuonut ja mitä näille asioille tulisi tehdä. Oppivelvollisuuden laajentuminen on asia, joka ajankohtaisuudellaan on tänä syksynä vahvasti läsnä edunvalvonnallisestikin. Siksi on tärkeää seurata, kuinka tämä merkittävä uudistus käytännössä toteutuu perusasteen ja toisen asteen välisessä taitekohdassa, kun samaan aikaan on ollut käynnissä iso lukiouudistus uusine lukion opetussuunnitelmineen.

Hybridi-strategialla pyrimme jatkamaan yhdistyksemme toimintaa ja tukemaan jäsenyhdistystemme toimintaa kokoamalla väkemme koulutuksiin sekä työryhmiemme ja verkostojemme toimintaan jakamaan yhteisiä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä niin opettajuudesta kuin opettajien edunvalvonnastakin, mikä on ollut ja on toimintamme ydinasia.

Toivotan kaikille jäsenyhdistystemme aktiiveille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja ennen kaikkea opettajille ja esihenkilöille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja korkeakouluihin asti uskoa tulevaan, voimia ja jaksamista tärkeisiin töihinne, jota teette lastemme ja nuortemme ja aikuistenkin eteen kukin omissa yksiköissänne. Muistetaan pitää työhyvinvoinnistamme hyvää huolta. Me olemme tehneet mahdottomasta mahdollista läpi tämän korona-ajan ja tulemme yhdessä selviämään tästäkin 2021-22 lukuvuodesta.

 

Tuomo Suihkonen

OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.