Ohita navigaatio

OAJ Uusimaan puheenjohtajan juhlapuhe 10+1 -juhlassa

Arvoisa uusmaalainen opettaja varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle, arvoisat OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto, arvoisa kansanedustaja Inka Hopsu, arvoisa juhlaan kutsuttu ja tänne saapunut kutsuvieraamme

Olen Tuomo Suihkonen, OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja
Jag är Tuomo Suihkonen, ordförande för Nylands regionförbund OAJ

Olet lämpimästi tervetullut OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen 10+1-juhliin tänne Bankiin. Nyt on todellakin aika juhlia, aika iloita yhdessä isommallakin opettajajoukolla. Hienoa, että olet täällä paikalla kanssamme pitämässä hauskaa. On ilo tavata juuri Sinut.

Kära lärare från Nyland från förskoleutbildning till högre utbildning, kära OAJ-ordförande Katarina Murto, kära riksdagsledamot Inka Hopsu, kära inbjudna till festen och vår inbjudna gäst som kommit hit

Du är varmt välkommen till 10+1-festen för Nylands regionförbund OAJ här i Bank. Nu är det verkligen dags att fira, dags att glädjas tillsammans med en större grupp lärare. Kul att ha dig här hos oss för att ha kul. Det är ett nöje att träffa dig.

OAJ Uusimaa perustettiin 27.9. 2010 19 jäsenyhdistyksen toimin, kun Itä- ja Länsi-Uudenmaan piirit samalla yhdistettiin. Tämä juhla voisi siis yhtä hyvin olla 10+2-nimellä riippuen laskentatavasta.

OAJ Nyland grundades 2010, då de östra och västra Nylands distrikt slogs samman. Denna fantastiska fest kan lika gärna vara 10+2 beroende på hur du räknar

Täälläkin on tuon alueyhdistyksemme perustamisen aikaisia piirien aktiivitoimijoita, jotka olitte mukana tahdittamassa OAJ Uusimaan alueyhdistyksen alkutahdit. Markku Tikkanen luotsasi alueyhdistyksen puheenjohtajana hallitusta ja alueyhdistyksen toimintaa 2018 vuoden loppuun asti. Aluksi työparina oli aasi eli alueasiamies Ykä, Yrjö Kangas, sittemmin Jari Salminen, jonka kanssa minäkin ehdin tehdä puoli vuotta yhteistyötä aloittaessani alueyhdistyksemme puheenjohtajana 2019 vuoden alusta. 2019 syksystä Ilkka Miettinen aloitti alueasiamiehenä, nykyisin alueasiantuntijana ja samalla työparinani. Kiitän kaikkia Alueyhdistyksen toimintaan tavalla tai toisella osallistuneita, työvaliokuntia, kaikkia taloudenhoitajia, hallituksen jäseniä ja ennen kaikkea teitä jäsenyhdistystemme puheenjohtajia, luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja, hallituksen jäseniä, aktiiveja. Tiedämme, että yhteisellä edunvalvontatyöllämme opettajien eteen ympäri Uuttamaata on merkitystä. Samoin on valtakunnallisesti merkitystä koko kattojärjestömme OAJ:n opetusalaa ja eri opetusalojen koulutusta edistämällä työllä. Sen todistimme viime kevään lakkojen aikaan ja järjestöllisten toimien jälkeen sopimalla poikkeuksellisen palkkaratkaisun ja neuvottelemalla samalla monivuotisesta palkkaohjelmasta, joka tasaa kuntien ja hyvinvointialueiden palkkaeroja yksityissektoriin verrattuna.

Opettajat, esihenkilöt, sivistystoimen johto varhaiskasvatuksesta ammatilliselle toiselle asteelle, ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja korkea-asteelle asti, kaikki me yhdessä teemme tulevaisuuksia joka päivä lastemme, nuortemme ja opiskelijoidemme tulevaisuuden eteen. Me teemme  kaikki opettajat yhteiskunnallisesti merkittävää ja arvokasta työtä. Tänään juhlimme yhteisen opettajuuden ja opettajan työn arvostuksen puolesta. Tulevaisuus ei ole vain tuolla jossakin, me teemme sitä yhdessä tässä ja nyt.

 

Hyvä kuulija

Toivotan OAJ Uusimaalle onnea menneestä vuosikymmenestä ja samalla vahvaa vaikuttamistyötä koulutuksen, verkostoitumisen, yhteisen mentoroinnin, jakamisen ja edunvalvonnan eteen tehtävälle työlle, sille työlle, mitä olemme koko alueyhdistyksen historian tehneet ja mitä tulemme jatkossakin yhteisen opettajuuden, opettajien työn arvostuksen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi tekemään.

 

Bästa åhörare

Jag önskar gratulera OAJ Uusimaa för det gångna årtiondet och samtidigt önska framgång i det påverkansarbete och allt det arbete som görs för nätverkande, mentorering och
intressebevakning. Jag vill tacka för allt det arbete som vi alla tillsammans gjort under regionföreningens tid förgemensamt lärarskap, för att höja läraryrkets status och för att förbättra välmåendet på arbetsplatserna. Jag önskar lycka i detta arbete även i fortsättningen.

 

Tämän illan järjestelyistä on vastannut pääasiassa koulutustiimi ja OAJ Uusimaan hallituksen erikseen nimeämä juhlatyöryhmä. Kiitän juhlan järjestelyistä ja samalla totean, että me juhliin saapuneet yhdessä luomme tämän juhlan tunnelman. Lopuksi laulan tähänkin iltaan sopivan laulun Maailma on kaunis. Arvoisa opettaja, Teet työlläsi, vuorovaikutuksellasi ja kohtaamisillasi päivittäin maailmasta kauniin.

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.