Ohita navigaatio

OAJ Uusimaan alueyhdistyspuhe OAJ:n valtuustossa 17.11.2022

OAJ Uusimaan alueyhdistyspuhe OAJ:n valtuustossa 17.11.2022 esihenkilöiden edunvalvonnasta. Puheen esittivät OAJ Uusimaan pj. Tuomo Suihkonen yhdessä alueyhdistyksemme valtuutetuista koostuvan draamaryhmän (Lea Hirvasniemi-Haverinen, Leena Aaltonen, Anne-Maria Palomäki, Ville Leppäniemi, Emma Hietaoja, Päivi Peltola) kanssa.

 

Arvoisat OAJ:n pj., hallitus, valtuuston puheenjohtajisto, valtuutetut ja muut kuulijat

 

Yksiköiden, koulujen ja oppilaitosten esihenkilö on usein puun ja kuoren välissä johdon, alaistensa ja huoltajien toiveiden, vaatimusten ja myös taloudellisen vastuun näkökulmasta. Kun johto ja esihenkilöt voivat hyvin, siitä hyötyvät heidän alaisensa. Samalla koko työyhteisön johtaminen ja ilmapiiri parhaimmillaan tukisi jokaisen opettajan työnhyvinvointia.

Edunvalvonnan kehittäminen esihenkilöiden näkökulmasta käynnistyi 2019 alueellamme hakemuksella. Loppusyksystä -20 hanke käynnistyi ja -21 hallituksemme perusti esihenkilötyöryhmän. Tänä syksynä pidimme rehtoriseminaarin. Saimme alueemme rehtoreiden palautteesta kimmokkeen, että esihenkilöt varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle kokisivat hyödylliseksi OAJ:n ja alueyhdistysten tahoilta edunvalvonnan esihenkilöiden työtä tukemaan.

Näemme tärkeäksi, että johtoa ja esihenkilöitä kootaan yhteen, koulutetaan, tarjotaan vertaismentorointia ja edistetään heidän työajansuunnitelmien ja -seurannan valvomista. Olisi tärkeää, että päiväkodinjohtaja, peruskoulun ja lukion rehtori, ammatillisen toisen asteen tai ammatillisen aikuiskoulutuksen ja korkeakoulujen johto ja esihenkilöt jaksaisivat työaikansa puitteissa tehdä työnsä hyvin, kohdata alaisensa ja johtaa ihminen edellä. Tämä kaikki vaatii meiltä yhteistä tahtoa ja sen osoittamista, että rakennamme yhteistyötä OPSIA:n, KEA:n, SURE:n ja muidenkin esihenkilöiden edunvalvontaan keskittyvien yhdistysten kanssa, kuuntelemme esihenkilöiden työn haasteita ja olemme valmiit tukemaan heitä edunvalvonnallisesti heidän työssään.

Yksi asia, mitä tulisi OAJ:n ajaa voimakkaasti, on esihenkilö- tai rehtorimitoitus. Samalla tulee parantaa varhaiskasvatuksen apulaisjohtajien ja koulujen apulaisrehtoreiden tehtävänvaativuutta ja palkkausta. Uusimmissa sopimuksissa nuo asiat onkin nostettu esille ja nyt tämä vaatii paikallisten edunvalvojien sparrausta ja tukea OAJ: lta, että saamme parhaalla mahdollisella tavalla ajettua jäsenkuntaamme kuuluvien esihenkilöiden etua myös paikallisella tasolla eri oppilaitoksissa. Laitetaan yhdessä järjestönä esihenkilöiden edunvalvonta kuntoon! Tämäkin on meidän kaikkien yhteinen asia.

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.