Ohita navigaatio

Millaisena sinä näet työelämän tulevaisuuden?

Laajassa ministeriöiden, työmarkkinajärjestöjen, työpaikkojen ja muiden työelämäasiantuntijoiden yhteisyössä toteutettu TYÖ2030-ohjelma on päättynyt maaliskuun 2023 lopussa. Ohjelma esittelee viisi ratkaisua, joiden avulla suomalaisesta työelämästä tehdään maailman parasta. Ratkaisuina mainitaan luottamuksen vahvistaminen, vuoropuhelun lisääminen, yhdessä oppimisen mahdollistaminen, luovuuden vapauttaminen ja johtamisen kehittäminen.

Meidän opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten on syytä olla ylpeitä osaamisestamme edellä mainittujen ratkaisujen äärellä. Väitän, että kohtaamme työssämme säännöllisesti ja luontevasti tilanteita, joissa luottamus, vuoropuhelu, yhdessä oppiminen ja luovuus ovat esillä. Meillä on siis osaamista, taitoa ja mahdollisuuksia työskentelyolosuhteidemme kehittämiseen. Sitä voi kukin edistää omilla työpaikoillaan luottamusta herättävällä ja vuoropuhelua lisäävällä tavalla toimien, ottamalla muut mukaan ja uudenlaisia luovia ratkaisua hakien

Toinen vaihtoehto työskentelyolosuhteiden kehittämiseen on oman yhdistyksen paikallisen vaikuttaminen. Monessa kunnassa Uudellamaalla onkin tänä keväänä jäsenistöä osallistavasti kysytty ideoita mm. paikallisen palkkausjärjestelmän kehittämiseksi ja siinä havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Voisiko tehtyjen kyselyiden vastauksien avulla hahmotella myös mahdollisuuksia oman työhyvinvoinnin lisäämiseen?

Paikallisyhdistyksissä tehdyt kyselyt ovat valmistautumista paikallisesti jaettavasta rahasta käytäviin neuvotteluihin. Siinä on hyvä muistaa vuoropuhelun ja yhteistoiminnan merkitys. Ilman vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajan kanssa käsitykset paikallisista työskentelyolosuhteista eivät ole yhteneväiset, mikä saattaa edelleen johtaa siihen, että toisen osapuolen lähtökohtia paikallisiin järjestelyvaraeräneuvotteluihin on vaikeaa ymmärtää. Onko riittävän selvästi jaettu kokemus siitä, että opettajan työn arkeen on hiipinyt useita sivujuonteita – esimerkiksi erilaisia kokouksia, hankkeita ja kirjaamisia monenlaisiin järjestelmiin -jotka näkyvät tehtävien määrän lisääntymisenä ja kiireen tunnun kasvuna? Vuoropuhelun avulla on mahdollista luoda luottamuksen ja yhteistoiminnan ilmapiiri, jossa yhdessä tunnistetaan haasteita ja mahdollisuuksia tai ratkotaan jo tiedossa olevia palkkaepäkohtia.

TYÖ2030 päätöswebinaarissa maaliskuun lopulla määritettiin työelämää koskeva tavoite, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä työelämässä panostetaan laadukkaaseen vuorovaikutukseen ja tarjotaan mahdollisuuksia ihmisten välisiin kohtaamisiin sekä yhdessä oppimiseen. Näissäkin tavoitteissa on nähtävissä, kuinka tärkeänä mahdollisuutta oppimiseen pidetään. Opettajilla ja kasvattajilla on hyvät lähtökohdat tulevaisuuden työelämän kehittämiseen. Oppimisen mahdollistaminen on meille itsestäänselvyys.

Kaikkiin TYÖ2023-ohjelmassa mainittuihin ratkaisuihin on ohjelmakaudella julkaistu toimintaohjeita ja työkaluja, joiden avulla työpaikat voivat kehittää omaa toimintaansa. Tällaisia ovat esimerkiksi toimialoille ja työpaikoille suunnattu tulevaisuusvuoropuhelu, Fast Expert Teams, vertaisoppimisverkosto, työkalut luovuuden mittaamiseen ja kehittämiseen sekä huomisen johtajuus –starttipaketti. On mielenkiintoista seurata, millä tavoin ne ovat vaikuttamassa jo tulevan lukuvuoden suunnittelussa, sillä sen pidemmällehän tulevaisuutta ei kannata lykätä. Paljon voidaan tehdä jo nyt tulevaisuuden työskentelyolosuhteiden kehittämiseksi. On yhdessä tunnistettava ne vahvuudet, joita edelleen vahvistamalla pärjätään työelämän vaatimusten äärellä. Samalla on tartuttava havaittuihin kehityskohteisiin ja haettava rohkeasti muutoksia, joita kehitystyö vaatii.

 

Ilkka Miettinen, alueasiantuntija

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 15.12.2023

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.