Ohita navigaatio

Lukuvuosi käyntiin!

Lapset kirmaavat päiväkotien ja koulujen pihoilla, yläkouluissa ja toisella asteella nuoret tulevaisuuden vaikuttajat ovat ilmaantuneet oppilaitostensa edustalle ja vähitellen korkeakoulutkin vetävät opiskelijat opintojensa äärelle. Epävakaasta maailmantilanteesta huolimatta opettajat varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin tekevät tulevaisuuksia joka päivä, auttavat ja ohjaavat lapsiamme, nuoriamme ja aikuisiakin opiskelijoita löytämään oman tiensä tässä epävakaassa ympäristössä. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset luovat turvaa, toivoa ja uskoa tulevaan. Sivistys on aina ollut kansakuntamme pelastus. Sivistynyt kansa luo uskoa ja toiveikkuutta tulevaan. Sivistyksen vaalimiseksi on turvattava laadukas varhaiskasvatus ja koulutus kaikilla opetuksen asteilla nyt ja tulevaisuudessa.

Hallitus kokoontuu toimikautensa viimeiseen budjettiriiheen elo-syyskuun taitteessa. OAJ on nostanut esille kolme päätavoitetta, jotka kumpuavat kasvatus- ja koulutuskentän akuuteista tarpeista. Ensiksikin varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä on pikaisesti nostettava, jolla paikataan osaltaan varhaiskasvatuksen osaamispulaa kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista. Se ei yksin riitä, vaan palkkaukseen ja työoloihin sekä työhyvinvointiin tulee myös voida panostaa kaikilla opetuksen asteilla. Koulutusvaatimuksien väljentäminen ei käy OAJ:n mielestä järkeväksi ratkaisuksi osaamispulaan. Toiseksi opettajarekisterin perustamiseksi on annettujen lupausten vakuudeksi kirjattava vuoden 2023 budjettiin puolen miljoonan euron rahoituserä. Kolmanneksi varmistaaksemme maailman parhaiten koulutetun opetushenkilöstön pysymisen alalla tulee mentorointi vakiinnuttaa osaksi opettajien uraa. Nuorten vastavalmistuneiden opettajien perehdyttäminen työhön ja mentorointi tukevat tutkitusti opettajien ja esihenkilöiden työssä jaksamista. Vertaismentorikoulutuksen saaneena ja vertaismentorointikokemusta omaavana opettajana huomasin omalla opettajanurallani sen, että yhteisten kokemusten jakaminen vertaisten kesken auttaa jaksamaan. Sitä tapahtuu jo nyt työpaikoilla, edunvalvontatyöryhmissä ja –kollegioissa, mutta vertaismentoroinnille tulisi luoda työpaikoille edellytykset toimia osana opettajan työtä ja työpäivää.

Toivotan Teille kaikille kasvatuksen, opetuksen ammattilaisille, opettajille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin voimia siihen tärkeään työhönne, mitä teette lastemme, nuortemme ja aikuistemmekin tulevaisuuden eteen. OAJ Uusimaa juhlii 28.10. 10 +1-vuotisjuhlia Helsingissä. Siitä tiedotetaan erikseen jäsenyhdistyksiämme ja juhlaan kutsuttuja.

Hyvää lukuvuotta 2022-23!

 

Tuomo Suihkonen, OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja

Tapahtumat

Tapahtuma | 15.12.2023

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.