Ohita navigaatio

Kuntavaaliehdokkaille ja äänestäjille

Millaista tulevaisuutta te haluatte rakentaa? Koronarokotusten eteneminen ja helpottanut tautitilanne on saanut katseen kääntymään koronakriisistä toipumiseen. Koronan aiheuttaman oppimisen vajeen paikkaamiseksi ja hyvinvoinnin tukemiseksi kasvatuksessa ja  opetuksessa tarvitaan monivuotista elpymispakettia. Vaikka maamme hallituksen kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan 111 miljoonan euron panostusta lapsille ja nuorille koronasta aiheutuneiden haitallisten vaikutusten lieventämiseksi, ei se vielä riitä. Tälle valtiolta tulevalle rahoitukselle on tehtävä suunnitelma, joka tukee koulutuksen järjestäjien omia toimia.

Viimeistään korona-aikana koulun yhteisöllisyyden merkitys on tullut kaikille selväksi. Jopa niinkin itsestään selvitä tuntuvilla asioilla kuin kouluruokailulla ja oppilashuollolla on iso merkitys monen perheen arjessa. Kuntarajat ylittävä yhteistyö opetuksen ja koulutuksen järjestäjien kesken tulee lähitulevaisuudessa. Sen käynnistämiseksi tarvitaan laajapohjaisia ohjausryhmiä, sillä tilanne näyttäytyy uutena kaikille opetuksen järjestäjille. Kuntien välinen yhteistyö on esimerkiksi lukioiden välistä yhteistyötä, joka auttaa laajemman kurssitarjonnan toteuttamista ja parantaa ruotsinkielisen lukiokoulutuksen toimintaedellytyksiä. Etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella voidaan myös vaikuttaa vaikka A2-kielen opetuksen turvaamiseen jatkossa.

Opetusalan turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan lisää testejä. Esimerkiksi pikatestauksia ja kattavia koronaseulontoja oppimisyhteisöissä. Opetusalan esihenkilöille kaikilla koulutusasteilla tarvitaan neuvontapalvelu ja riittävän aikainen tieto tulevan lukuvuoden alun tarpeista. Esihenkilöt ovat olleet kovilla koko poikkeusajan. He ovat olleet kovilla juuri silloin, kun hyvän ja laadukkaan johtamisen osuus henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisessa on korostunut. Esihenkilöiden lisäksi kaikilla opettajilla työn kuormittavuus ja työkuorma ovat kasvaneet merkittävästi ja työssäjaksaminen vaarantunut. Onko jatkuvalle työn kuormittavuuden lisääntymiselle mitään rajaa? Työtä opettajien hyvinvoinnin parantamiseksi on tehtävä valtakunnallisesti ja paikallisesti. Olisi hienoa, jos se kuuluisi vaalien jälkeen toimintaansa aloittelevien kunnanvaltuutettujen puheenvuoroissa.

Hallitusohjelmassa mainittu koulutuspoliittinen selonteko on hittituote. Keskeisimmistä tavoitteista eli osaamis- ja koulutustason nostamisesta sekä koulutuksellisesta tasa-arvosta on helppo olla samaa mieltä.  Toivon mukaan esitetyt tavoitteet täydentyvät kuntakohtaisissa sivistyspoliittisissa ohjelmissa kuvauksilla toimista tavoitteiden saavuttamiseksi ja linjauksilla riittävien resurssien turvaamisesta. Opettajien tärkeää työtä ei saa unohtaa, kun mietitään kunnan resurssien suuntaamista tulevalla valtuustokaudella. Suomea rakennetaan tulevaisuudessakin laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen voimalla!

Ilkka Miettinen

alueasiantuntija OAJ Uusimaa

Tapahtumat

Tapahtuma | 10.10.2023

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.