Ohita navigaatio

Hyvinvointialueilla tarvitaan opettajia

Suomen historian ensimmäiset aluevaalit pidetään tammikuussa 2022.  Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kunnista hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kouluissa työskentelevien psykologien, kuraattoreiden ja terveydenhoitajien työnantaja vaihtuu. Aluevaalien uurnilla tehdään arvovalintoja ja vaikuttamistekoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden etääntyessä kuntalaisista aidoksi lähipalveluksi kuntiin jäävät päiväkodit, koulut ja oppilaitokset. Niissä tehdään työtä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi joka päivä. Sellaista työtä kannattaa arvostaa. Vastuuta lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä ei voi ulkoistaa uusille hallintorakenteille, eikä sitä voi erottaa lasten ja nuorten arjesta. Opettajien merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin vaalijoina korostuu, mutta hyvinvoinnista huolehtiminen ei saa jäädä vain opettajien tehtäväksi.

Työnkuorman jatkuva kasvu aiheuttaa opettajille jaksamisvajetta. Moni opettaja ei enää jaksa. Opettajien työssäjaksamisen haasteet ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan. Koronavirusepidemia on uuvuttanut opettajia lähes kaksi vuotta, eikä loppua näy.  Opetustyötä kuormittavat lisätehtävät ovat salakavalasti vakiintuneet osaksi työntekoa, eikä lisätehtävillekään näy loppua. Huoli opettajien väsymisestä ja halusta vaihtaa alaa on otettava tosissaan. Hyvinvointialueella ei voida hyvin, jos sieltä puuttuvat opettajat. Kasvatukseen ja koulutukseen panostaminen on jatkossa merkittävä satsaus kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointiin. Laadukkaan ja monipuolisen kasvatuksen ja koulutuksen turvaaminen ja kehittäminen tulee tehdä kunnissa näkyväksi. Ääneen tulisi sanoa, millaisia toimenpiteitä kunnissa tehdään opettajien työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Opettajien työolot on saatava kuntoon. Heidän on voitava keskittyä opettamiseen. Kasvatuksen ja opetuksen järjestäminen ei ole rakettitiedettä. Ulkopuolelta tulevien kehitysideoiden sijaan mielessä voisi pitää sen, että suurin viisaus oman työn kehittämisestä on yleensä työntekijöillä itsellään. Opettajien työoloja edistetään parantamalla opettajien mahdollisuuksia keskittyä tekemään työnsä hyvin. Huomioidaan opettajat ja kuunnellaan heitä.  Huolehditaan opettajien työssäjaksamisesta ja kehitetään aidosti heidän työhyvinvointiaan. Se tarkoittaa, että opettajia arvostetaan. Elinvoimastaan huolehtiva kunta arvostaa opettajiaan. Hyvinvoiva opettaja on kunnan laadukkaiden lähipalveluiden paras turvaaja.

Ilkka Miettinen

Alueasiantuntija OAJ Uusimaa

Tapahtumat

Tapahtuma | 15.12.2023

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.