Ohita navigaatio

Alueyhdistyspuheenvuoro

Arvoisat OAJ:n puheenjohtaja, hallitus, valtuuston puheenjohtajisto, valtuutetut ja muut kuulijat

 

Olemme kokoontuneet 2021 kevätvaltuustoseminaariin valmistelemaan ja käymään keskustelua ammattijärjestötoiminnan uudistamisprojektiin keskeisesti liittyvästä OAJ:n järjestörakenneuudistuksesta. Pidämme tärkeänä, että ennen mahdollisia päätöksiä alueyhdistysten yhdistysrakenteen mahdolliseksi purkamiseksi nostamme esille alueyhdistyksemme hyvät käytännöt ja rakenteet, kuten aktiivisesti ja säännöllisesti toimivat alueemme verkostot ja työryhmät. Paikallisten jäsenyhdistysten rajoja ylittävä yhteistyö on alueellamme onnistunut hyvin.  Alueyhdistyksen puheenjohtajana näkisin, että yhteydenpito esim. alueemme kansanedustajiin on aivan luontevaa nykyisellä ry-pohjaisella rakenteella. OAJ:n painoarvo alueellisena vaikuttajana saattaisi jopa vaarantua verkostopohjaisessa rakenteessa. Yhteistyö alueasiantuntijan kanssa on tukenut toimintaani ja koko hallituksen ja sen verkostojen toimintaa. Myös yhteistyö FSL-toimijoiden kanssa on ollut sujuvaa useiden alueemme kaksikielisten paikallisten yhdistysten kanssa.

OAJ Uusimaan koulutustarjonta on ollut hyvää ja koulutuksemme ovat aina saaneet hyvää palautetta.  Se näkyy myös OAJ:n aluettamme koskevissa vaikuttamiskyselyissä. Yhteisöllisyys on järjestetyissä tapahtumissamme koettu hyväksi. Nykyisellään aktiivitoimijamme ovat motivoituneita oman alueen näköisen koulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen. Halutaanko tämä innostus rikkoa? Eikö moniäänisyys ole parempi vaihtoehto myös jäsenpidon kannalta. Olemme vaikuttaneet OAJ:n tavoitteiden ja päämäärien mukaisesti maakuntatasolla ja osallistuneet aluetason koulutuspoliittiseen edunvalvontaan. Saamamme palautteen pohjalta voimme kehittää entisestään yhteydenpitoa aluetason päättäjiin, lausuntojen antamista ja osallistumista maakuntatason hankkeisiin.  Jäsenyhdistysten ja jäsenyhdistysten aktiivien tukeminen on toiminnassamme keskeistä. OAJ:n aluetoiminnan velvoitteet sitovat tekemistämme ja suunnittelemme toimintamme niiden mukaan.

Olemme saaneet kriittistäkin palautetta. Vastaan tässä joihinkin esitettyihin kysymyksiin. Yhdistyksemme taloutta säätelee taloussääntö. Haluan tässäkin yhteydessä kertoa avoimesti, että yhdistyksemme kokouksista maksamme kokouspalkkion yhdistyksemme toimintaa ohjaavan taloussäännön mukaisesti. Palkkiot ovat olleet nähtävillä 2020 syysvuosikokouksemme liitteenä ja samoin tulemme toimimaan 2021 vuoden osalta. Yhdistyksemme saa OAJ:ltä aluetoimijakorvausta puheenjohtajan ja alueasiantuntijan työajan ostoon. Aluetoimijakorvaus maksetaan heidän työnantajilleen. Jäsenmaksua alueyhdistyksemme on perinyt 0,02 % koko olemassaolonsa ajan. Sitä ei ole toistaiseksi nähty tarpeelliseksi korottaa, mutta ei myöskään laskea.

Olemme toimineet sääntöjemme mukaan ja niin meidän tulee jatkossakin toimia. Vuosikokouksissa asioita on mahdollista vuosikokousasioissa tuoda esille. Myös aloitteita vuosikokoukselle on sääntöjemme mukaan mahdollista jäsenyhdistystemme tehdä. Ilokseni totean, että alueyhdistyksemme hallitukseen saimme viimeksi kaikki sääntöjemme mukaiset 20 paikkaa täyteen varajäsenineen. Se osoittaa, että edelleen löytyy laajaa kiinnostusta yhteisen opettajuuden ja edunvalvontamme edistämiseksi myös nykyisessä alueyhdistysmallissa.

Uudellamaalla on useita pienempiä jäsenyhdistyksiä Hangosta Loviisaan ulottuvalla alueellamme ja siksi on katsottu, että Uudenmaan alueyhdistyksen koulutustarjonta kokoaa alueemme kaikista jäsenyhdistyksistä väkeä ja koulutuksen tehtävä on näin ollen langennut hyvin pitkälti alueyhdistyksen leveämmille hartioille. Myös aiemmin puheessani esille nostamat alueelliset työryhmät ja verkostot ovat luoneet yhteishenkeä luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen, eri opettajaryhmien omille verkostoille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen asti sekä alueyhdistyksen hallituksen aktiivien välille. Alueelliset verkostomme ovat mahdollistaneet arvokkaan vertaisjakamisen ja edunvalvonnallisen tuen alueemme jäsenyhdistysten aktiivitoimijoiden ja edunvalvojien välille.

Pidämme tärkeänä, että uudistusta suunniteltaessa ennen tulevia päätöksiä otetaan huomioon alueiden erilaisuus ja alueyhdistysten luomat merkitykselliset ja toimivat rakenteet. Uskomme, että meille kaikille on tärkeää, että kehitämme yhdessä toimintaamme alueyhdistyksissä ja paikallisyhdistyksissämme jäsenistöä monipuolisesti palvelevaan suuntaan. Toiminnassamme on toki kehitettävää ja toivomme järjestön olevan siinä mukana tukemassa. Hyvää ei kuitenkaan kannata hävittää. Esimerkiksi yhteisen opettajuuden eteen olemme tehneet paljon työtä. OAJ:n kannattaa hyvin tarkkaan miettiä sitä, ovatko järjestörakenneuudistuksen mahdollisesti saavuttamat edut sellaisia, että muutoksen jälkeen ei menetetä jotakin sellaista, mikä nyt on koettu erityisen merkitykselliseksi nykyisillä alueillamme.

 

Tuomo Suihkonen

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7600.