Blogi

Opetustyön vaarat ja haitat näkyviksi

Share |

Sunnuntai 26.1.2020 klo 22:03 - Sari Aksberg


Opetustyön vaarat ja haitat näkyviksi

Työhyvinvoinnin kivijalka on työturvallisuuslaki. Työturvallisuuslaki velvoittaa meitä toimimaan työhyvinvointia rakentavasti. Lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennalta ehkäistä työstä ja työympäristöstä johtuvia haittoja. Ollaan siis työhyvinvoinnin ytimessä.

Työhyvinvointia on helpompi kehittää, kun sen ongelmat tehdään näkyviksi. On osa ammattitaitoa tunnistaa omaan työhön liittyvät vaarat ja kuormitustekijät. Työpaikalla sinuun kohdistunut sisäilmahaitta, solvaus, potku, tönäisy, pureminen tai työasioiden takia kärsimäsi unettomuus tai työmääräsi haitallinen kuormitus ei ole sinun yksityisasiasi, vaan työasia, johon pitää työpaikalla löytyä ratkaisuja. Kenenkään ei kuulu riskeerata työssä omaa terveyttään, ei fyysistä eikä psyykkistä.

Työhyvinvointi työpaikalla on työturvallisuuslain mukaan viime kädessä työnantajan vastuulla. Sinun työpaikallasi tämä tarkoittaa esimiestäsi. Esimiehesi ei voi kuitenkaan ottaa vastuuta asioista, joista hänelle ei ole ilmoitettu. Täytyy tietää, jotta voi puuttua. Työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden johtaminen on tiedolla johtamista. Annetaan siis sitä tietoa.

Meillä työntekijöillä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa esimiehelle, jos jokin työssä tai työolosuhteissa vaarantaa terveyttämme tai turvallisuuttamme. Työpaikalla on oltava tällaisen ilmoituksen tekemiseen toimintamalli. Useimmiten toimintamalliksi on valittu sähköinen järjestelmä (WPro, Granite,KMS jne.), jonne kertyy tehtyjen ilmoitusten perusteella tietoa kunkin työpaikan työolosuhteista, vaaroista ja riskitekijöistä.

Jokainen ilmoitus psyykkisestä kuormituksesta, väkivallan uhkasta, epäasiallisesta kohtelusta tai sisäilmahaitasta piirtää kuvaa työpaikan työolosuhteista. Tehty ilmoitus siirtää riskinarvion ja toimenpidevastuun esimiehelle. Sähköiseen järjestelmään kertyvä tilastotieto päiväkotien ja koulujen työturvallisuudesta ja terveellisyydestä ohjaa esimiehen ja hänen esimiehensä päätöksentekoa työolosuhteisiin liittyvissä asioissa. Työterveyshuolto hyödyntää omassa työssään kertynyttä tietoa työpaikan vaaroista ja esimiehen arvioimista riskeistä ja toimenpiteistä. Työsuojeluvaltuutettu saa työpaikkojen työturvallisuusilmoitukset ja -tilastot nähtäväkseen ja ne ovat hänen työvälineensä keskustelussa työnantajan kanssa, kun kehitetään opetusalan työpaikkojen työoloja turvallisemmiksi ja terveellisemmiksi.

Jos oman työpaikkasi ilmoitusmenettely on sinulle epäselvä, pyydä esimiestäsi perehdyttämään sinut siihen. Myös työsuojeluvaltuutetultasi saat lisätietoja asiasta.

Tehdään opetusalan työolosuhteet näkyviksi!

Sari Aksberg OAJ Uusimaan työsuojeluverkoston vetäjä


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini