Tiedote valmiuslain vaikutuksista OAJ Uusimaan toimintaan

26.03.2020

Valmiuslaki tuo rajoituksia järjestettäviin kokoontumisiin. Kokoontumisrajoitukset koskevat yleisillä paikoilla järjestettäviä kokouksia ja yleisötilaisuuksia, joiden osallistujamäärä rajataan enintään 10 henkilöön. Yleisiä kokouksia ovat mielenosoitukset ja muut kaikille avoimet tilaisuudet. Yleisötilaisuudella taas tarkoitetaan avointa huvitilaisuutta, kilpailua, näytöstä tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta. Poikkeuksena ovat kokoukset, joita osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voidaan pitää luonteeltaan yksityisenä. Linjauksen rajana niissäkin on 10 henkilöä. 

Rajoitukset mahdollistavat hallitusten kokousten pitämisen, mutta osallistujamäärärajoitus, enintään 10 henkilöä, pätee myös niihin. Suosittelemme pitämään paikallisyhdistysten hallituksen kokouksia sähköpostikokouksina tai kokoontumaan erilaisia etäyhteyssovelluksia käyttäen. Esimerkiksi sähköpostikokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin, joiden esityslistalla on vain 1-2 selkeästi kirjattua päätösesitystä sekä tilanteisiin, jossa asia on päätettävä kiireellisesti eikä hallitusta ennätetä saada kokoon. Sähköpostikokouksista on sovittava ennakkoon ja viestittävä hyvissä ajoin hallituksen jäsenille. Niistä paikallisyhdistysaktiivit löytävät ohjeistusta OAJ Areenasta. Sieltä löytyvät myös viimeisimmät koronaan liittyvät ohjeet ja vastauksia opettajia askarruttaviin kysymyksiin poikkeustilan aikana. 

Selvitämme mahdollisuutta pitää seuraava OAJ Uusimaan hallituksen kokous Webexillä tai Teams-sovelluksella.  

Paikallis- ja opettajayhdistyksillä on parhaillaan menossa sääntömääräisten kevät- ja vuosikokousten pitoaika. Tässä tilanteessa suosittelemme kokousten siirtämistä esimerkiksi elokuulle. OAJ:n paikallis- ja alueyhdistysten mallisääntöjen mukaisesti yhdistysten sääntömääräisiä kevät- ja vuosikokouksia ei voida pitää etäkokouksina, joten suosittelemme odottamaan hetkeä, jolloin kokoukset on taas mahdollista järjestää tapaamisina. Sääntöjen edellyttämän kokousten pitämisen määräajan ylittäminen on tässä poikkeuksellisessa tilanteessa perusteltua.   

OAJ Uusimaan kevätkokous 23.4. siirretään mahdollisuuksien mukaan pidettäväksi toukokuun lopulla tai elo-syyskuussaAsiaan palataan myöhemmin.  

Tämä kevään eläkekoulutus perutaan ja keväälle suunnitteilla ollut esimiesten edunvalvontaprojektin starttitilaisuus eli ns. rehtoripäivä siirtyy pidettäväksi myöhemmin. Kaikki osapuolet varmasti ymmärtävät, että koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisia ei tule altistaa ylimääräisille riskeille. 

Tilaisuuksia peruttaessa ja siirrettäessä noudatamme aina järjestön suosittamaa toimintatapaa. 

 

TJS Opintokeskus tarjoaa maksuttoman verkkoluennon 30.3. klo 18-19 auttaakseen yhdistystoimijoita tässä poikkeustilanteessa. Verkkoluento on tarkoitettu yhdistystoimijoille, erityisesti hallituksen jäsenille.  

Toivotamme edelleen kaikille kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille voimia ja jaksamista arvokkaaseen työhönne tässä haastavassa tilanteessa. 

Tuomo Suihkonen, OAJ Uusimaan alueyhdistyksen puheenjohtaja 

Lisätietoja asiasta antaa alueasiamies Ilkka Miettinen 

26.03.2020Tiedote valmiuslain vaikutuksista OAJ Uusimaan toimintaan
22.03.2020Arvoisat uusmaalaiset opettajat
16.03.2020TIEDOTE kevään tapahtumista
11.03.2020Alueyhdistyksen kevätkokoukseen ilmoittautuminen
08.03.2020Eläkeilta 1.4.2020
26.02.2020Alueellinen yhteistoiminnan neuvottelupäivä 19.3.2020
26.02.2020OAJ Uusimaan järjestövalmiusilta 12.3.2020
26.01.2020Uudenmaan varhaiskasvattaja 2020, Varhaiskasvatuksen koulutus- ja näyttelytapahtuma
10.01.2020Yhteysopettajakoulutus 3.-5.4.2020
10.01.2020Uusien toimijoiden koulutus

Siirry arkistoon »