Arvoisat uusmaalaiset opettajat

22.03.2020

Arvoisat uusmaalaiset opettajat

 

Kulunut viikko on ollut koronatilanteen takia haastava ja monia huoliakin aiheuttava meille kaikille. Alueelta on tullut paljon yhteydenottoja, joissa kuvataan opettajien kokemuksia ja tuntemuksia mm. etätyön järjestelyihin liittyen. Kuten olemme huomanneet,  kunnat ovat alueellamme tehneet erilaisia linjauksia ja päätöksiä opetuksen järjestämisestä. Tässä vaiheessa kunnilla on siihen mahdollisuus.

Alueyhdistyksen toimijat ovat tiivistäneet yhteydenpitoaan. Työvaliokunta, yhdistyksen hallitus ja alueen pääluottamusmiehet ovat aktiivisesti yhteydessä ja jakavat tietoa siitä, mitä alueellamme tällä hetkellä tapahtuu. Valitettavasti jotkut kunnat mm. Lohja ja Vihti ovat käynnistämässä YT-neuvotteluja ja lomautuksiltakaan ei voitane välttyä. Opettajat ovat kovilla tässä poikkeustilanteessa. YT-neuvotteluista tiedotetaan edunvalvontaosastoa.

Paikallisyhdistysten puheenjohtajat hallituksineen, pääluottamusmiehet, OVTES-luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat nyt vaikuttamassa tärkeällä ja merkittävällä panoksella siihen, että jäsenistön ja henkilöstön kokemukset ja huolet työarjesta selviytymisestä välittyvät työnantajalle.  Samalla jaetaan tietoa eri kuntien päätöksistä ja pyritään vaikuttamaan siihen, että poikkeustilanteesta huolimatta työpaikoilla tehdään oikeita ja järkeviä päätöksiä. On selvää, että myös työnantajat ja esimiehet ovat kovilla. Sitä suuremmalla syyllä korostamme yhteistyön ja yhteistoimintamenettelyn mukaista menettelyä, mikä parhaimmillaan vaikuttaa myönteisesti myös siihen, miten henkilökuntaa tiedotetaan ja pidetään ajan tasalla jatkuvien muutosten keskellä.

Kiitämme kaikkia opettajia, paikallisyhdistysten aktiiveja, luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja siitä erinomaisesta työstä, jota olette tehneet tässä poikkeustilanteessa. Opettajat ovat osoittaneet osaamistaan digitaitojen hallitsemisessa. Huoltajat lähettävät jatkuvasti positiivista palautetta sosiaalisessa mediassa opettajien venymisestä etäopetusjärjestelyissä, joustavuudesta ja sitoutumisesta kasvatus- ja opetustehtäväänsä.

Nyt meillä on ammattijärjestönä mahdollisuus näyttää, miten yhteneväinen ja solidaarinen joukko olemme. Jaetaan yhdessä hyviä käytänteitä, pidetään toisistamme huolta ja annetaan myös positiivista palautetta toisillemme aina, kun siihen on mahdollisuus. Muistetaan jakaa palautetta myös työnantajallemme. Yhdessä vaikutamme ja pidämme huolta, että sinä, minä ja me kaikki jaksamme tehdä arvokasta työtämme jatkossakin.

 

Tuomo Suihkonen, OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja 

Ilkka Miettinen, alueasiamies

         

26.03.2020Tiedote valmiuslain vaikutuksista OAJ Uusimaan toimintaan
22.03.2020Arvoisat uusmaalaiset opettajat
16.03.2020TIEDOTE kevään tapahtumista
11.03.2020Alueyhdistyksen kevätkokoukseen ilmoittautuminen
08.03.2020Eläkeilta 1.4.2020
26.02.2020Alueellinen yhteistoiminnan neuvottelupäivä 19.3.2020
26.02.2020OAJ Uusimaan järjestövalmiusilta 12.3.2020
26.01.2020Uudenmaan varhaiskasvattaja 2020, Varhaiskasvatuksen koulutus- ja näyttelytapahtuma
10.01.2020Yhteysopettajakoulutus 3.-5.4.2020
10.01.2020Uusien toimijoiden koulutus

Siirry arkistoon »