Oaj sivuilta: VIPU - oma seuranta kannattaa aloittaa nyt!

Share |
17.08.2018

Työajanseurantajärjestelmä Vipuun uudistuksia

Vuoden käytössä olleeseen Vipu-sovellukseen on lisätty työaikavaihtoehtoja ja suunniteltu kokonaan uusi Vipu-taulukko. Vipu on OAJ:n jäsenilleen tarjoama mahdollisuus omatoimiseen työajan seurantaan.
– Vipu-sovellukseen on lisätty käyttäjiltä saadun palautteen perusteella vaihtoehdoksi muun muassa yleinen työajan seuranta, joka ei ole sidottu minkään sopimusalan määräyksiin. Toisena uudistusesimerkkinä on vaikkapa lastentarhanopettajien työaika. Viime vuonna lastentarhanopettajat pystyivät seuraamaan vain suunnitteluaikaansa, mutta nyt heidän on mahdollista seurata koko työaikaansa, jolloin suunnitteluajan prosenttiosuus selviää helposti, uudistuksista kertoo neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

Lindroosin mukaan Vivun idea on, että se auttaa jäsentä suunnittelemaan ja seuraamaan työaikaansa niin, että käytettävissä olevan työaikaresurssin saisi paremmin riittämään niihin tehtäviin, joiden tekeminen lukuvuoden tai työkauden aikana on olennaista.
 
– On tärkeää, että jokainen jäsen tarkkailee, mihin työaikansa kohdentaa, jotta jatkuvasti kasvava työmäärä saadaan näkyväksi ja sille voidaan asettaa rajoja. Parhaimmillaan Vipu muuttaa työajan käyttökulttuurin koko työpaikalla.

Exceliin tehdyt työtunnit, ei kellonaikoja
 
Vipu-sovelluksen lisäksi on tarjolla nyt myös uusi Vipu-taulukko, jossa seurattava työaika ja työtehtävät on mahdollista määritellä joustavasti.
 
Toisin kuin Vipu-sovelluksessa, uudessa helppokäyttöisessä Vipu-taulukossa käyttäjä voi itse määritellä, minkälaisia työaikakokonaisuuksia hän seuraa. Taulukon suunnitteluvälilehdelle täytetään seurattavat tehtäväkokonaisuudet ja niihin resursoidut tunnit. Työaikakokonaisuudet näkyvät päiväkirjassa omina sarakkeinaan.
 
– Excel-taitoiset voivat kehittää taulukkoa oman mielensä mukaan vaikka kuinka paljon. Uusi taulukko sopii myös opettajille, jotka kirjaavat työaikansa mieluiten tehtyjen tuntien lukumääränä. Vipu-sovellus sen sijaan laskee työn määrän sen perusteella, mitä siihen on merkitty työn aloitus- ja lopetusajaksi. Selkeät ohjeet kannattaa lukea ennen käyttöönottoa, Lindroos kannustaa.
 
Vipu-sovellus, Vipu-taulukko ja käyttöohjeet löytyvät jäsensivuilta.
14.03.2019Kutsu eläkeiltaan 10.4.2019
06.03.2019Alueasiamiehen rekrytointi
01.03.201926.3.2019 OAJ Pääkaupunkiseudun vaalitapahtuma
23.01.2019NOPE koulutus Haikossa 29-30.3.- alueyhdistys suosittelee
12.11.2018Ammatillisten kyselyn 10.10.-6.11.2018 tulokset
11.10.2018Oaj Uusimaan kysely ammatillisille opettajille
26.09.2018Kutsu ammatillisten aktiivien iltaan
22.08.2018Tervetuloa Uudenmaan NOPE-koulutukseen 28.-29.9.
17.08.2018Oaj sivuilta: VIPU - oma seuranta kannattaa aloittaa nyt!
07.03.2018OAJ:n valtuustovaalien äänestys on päättynyt.

Siirry arkistoon »