OAJ Valtuutetut

Valtuutetut 2018-2022

OAJ:n valtuuston edustajista yli puolet, peräti 86 on
uusia. Katso täältä, ketkä valtuustoon valittiin kaudeksi 2018–2022,
millaisia äänimääriä ehdokkaat keräsivät ja millaista
äänestysaktiivisuus vaalipiireissä oli.