Valtuutetut 2018-2022
Yleissivistävien opettajien vaalipiiri

Sari Aksberg, Järvenpää
Luokanopettaja, työsuojeluvaltuutettu

Opettajan työhyvinvointi on turvattava. OAJ:n tulee vaikuttaa sekä lainsäädäntöön että alan työehtosopimuksiin niin, että ne tukevat opettajan työssä jaksamista. Myös opettajalla on oikeus terveelliseen sisäilmaan sekä psyykkisesti ja fyysisesti turvalliseen työympäristöön.Minulla on vuosien kokemus työhyvinvoinnin kehittämisestä työsuojeluvaltuutettuna, opettajana, apulaisrehtorina ja aktiivisena toimijana OAJ:ssä.

Lea Hirvasniemi-Haverinen, Nurmijärvi
Luokanopettaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja

Olen toiminut OAJ valtuustossa yhden kauden.Alue-ja paikallistason ay-työstä minulla on pitkä kokemus.Olen valmis työskentelemään opettajien työhyvinvoinnin eteen ja haluan vaikuttaa koulutuspoliittisiin päätöksiin. " Ja täällä ei auta valitus ja murhe, vaan työ ja toimi..."...myös opettajien työhyvinvoinnin ja edunvalvonnan puolesta.

Janne Louhi, Lohja
OAJ:n Lohjan paikallisyhdistyksen vpj, luokanopettaja

Aktiivinen ammattiyhdistystoimija paikallisesti ja alueellisesti. Opettajakokemusta myös erityiskoulun ja yläkoulun puolelta. Edunvalvoja ja vaikuttaja kahdenkymmenen vuoden ajan. Lähellä sydäntä palkkaukseen ja opettajan jaksamiseen liittyvät asiat koko peruskoulussa.

"Opettajan työn arvostus näkyviin
hyvinä päätöksinä - ei vain kauniina puheina."

Vaalisivu: http://bit.ly/louhi
Facebook: https://www.facebook.com/janne.louhi

Kirsi Contursi, Hyvinkää
Pääluottamusmies, kaksoiskelpoinen luokanopettaja

Vahva valmius vaikuttaa viisaasti – tavoitteena hyvinvoiva ope! Olen yhä valmis sitoutumaan vahvasti valtuustotyöhön ja työskentelemään tärkeiden asioiden eteen. Opettajan on saatava tehdä työnsä turvallisissa ja terveellisissä oloissa ja kaiken työn pitää kuulua palkanmaksun piiriin. Työtehtäviä on rajattava ja selkeytettävä niin, että opettaja voi päivittäin tietää ja tuntea tehneensä työnsä hyvin. Opetus kuuluu opettajankoulutuksen saaneille, kuten lääkäreille lääkäreiden työt.

Paula Pulkkinen, Porvoo
FM, pääluottamusmies

Haluan olla oman alueemme opettajien edustaja ja viedä äänemme OAJ:n ylimpään päättävään elimeen. Siihen minulla on pitkä kokemus peruskoulun ja lukion kieltenopettajana sekä opettajien edunvalvojana. OAJ:n on ajettava vahvasti opettajien palkkaetuja ja työssä jaksamisen edellytyksiä. Tulevaisuuden osaamisen ja pärjäämisen perusta rakennetaan kouluissa ja opettaja on tämän rakentamisen paras asiantuntija.

JOKAINEN YHDISTYS JA JOKAINEN OPETTAJA ON TÄRKEÄ.
KYSY OPETTAJALTA!

Facebook: https://www.facebook.com/paula.pulkkinen.10
Twitter: https://twitter.com/PaulaPulkkinen

Tuomo Suihkonen, Kerava
Oaj:n Keravan opetusalan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, luokanopettaja

Minulla on laaja kokemus yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta eri yhteistyötahojen kanssa. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että opettajat varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle voisivat mahdollisimman hyvin omissa töissään ja opettajan työn arvostus säilyisi korkeana. Ajan koko jäsenistön etua. Oaj:n tulisi tukea voimakkaasti paikallistason edunvalvontaa ja kuunnella koko kentän ääntä herkin korvin. Edunvalvonta on yhteistyötä ja paras ope on hyvinvoiva ope!

Yrjö Kangas, Vihti
Peruskoulun ja lukion yhteinen liikunnanlehtori, pääluottamusmies

6-kymppinen joukkuepelaaja, tiedustelu-upseeri, rauhanturvaaja, työsuojeluvaltuutettu, ex alueasiamies ja Suomen Leijonan tuore ritari valmiina uusiin haasteisiin: #Hyvinvoivaope #Työtätyöajalla #Vuosityöaika #eiOPV. #Palkkaohjelma #yhdenvertaisuus #kalleusluokat pois. #Johtaminen #resurssit #remontti #painopiste #pedagogiikka. #Järjestörakenne #teho #aluetoiminta #jäsen #edunvalvonta. #Terveettilat #sisäilma #työsuojelu. #eiKIKYkyykkyä

Hyvinvoiva ope, se on siinä.
Twitter-tilin osoite:@YKangas