Valtuutetut 2018-2022
OAO vaalipiiri

Teija Punkki, Hyvinkää
Opettaja, liiketalous, Oaj:n Hyrian Opettajat ry:n puheenjohtaja

Ammatillisen koulutuksen puolestapuhuja! Uuden lainsäädännön mukaan opettajaa ei voi korvata ohjaajilla. Opettajille pitää taata vahva asema ja opiskelijoille oikeus opettajaan. Tämä ei ole pelkästään opettajien asia, vaan myös kansallinen etumme vaatii toimia asian puolesta. Opetus ja ohjaus on opettajan työtä!

69 Säde Heikinheimo, Hyvinkää
Pianonsoiton opettaja, luottamusmies

OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen varapuheenjohtaja. Monipuolisella ja vankalla järjestöosaamisella on käyttöä ammattiyhdistystoiminnan jokaisella tasolla. Olen jatkuvasti pitänyt esillä omaa alaani ja korostanut sen erityislaatuisuutta, emme ole osa vapaata sivistystyötä eikä meidän työtämme ja koulujen taideopetusta pidä sekoittaa keskenään. Lähellä sydäntäni ovat vielä työhyvinvointi ja sopimusten pitävyys. Näihin kuuluu olennaisesti musiikkioppilaitoksen opettajan työn vaatimusten tunnistaminen ja työskentelyolosuhteiden kehittäminen työn vaativuutta vastaaviksi.