Valtuutetut 2018-2022
FSL vaalipiiri

Sebastian Lindqvist, Borgå
Lektor, Biträdande rektor

Jag har lång erfarenhet av intressebevakning lokalt och har ett intresse för utbildningspolitik nationellt. Har varit aktiv i OAJ-lokalföreningens styrelse i flera år och besitter för tillfället även en styrelseplats i regionföreningen OAJ-Uusimaa. Fullmäktigearbetet har blivit bekant först under två perioder i FSL och nu den senaste perioden i OAJ-fullmäktige. Allt arbete bör ersättas.