Ohita navigaatio

Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit 2023

OAJ Uusimaan vaalipaneeli

Tervetuloa seuraamaan eduskuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä kasvatuksesta ja koulutuksesta. OAJ Uusimaa järjestää yhteistyössä Lohjan paikallisyhdistyksen kanssa eduskuntavaalipaneelin 16.3.2023 Laurentius-salissa Lohjalla. Paneeli on osa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murron aluekierroksen jäsentilaisuutta.

Vaalipaneelin kysymykset ovat nähtävillä tässä: Paneelikysymyksiä

ja lisäksi tässä:

  1. Puolueiden leikkauslupaukset ovat vaalien alla olleet hyvinsamankaltaisia kuin vuoden 2015 vaalien alla, ennen Sipilänoikeistohallitusta. Onko opetusalan syytä varautua poistamaan tulppa paatista?
  2. Miten suhtaudut lapsilisäjärjestelmän uusimiseen siten, että sen maksamiseen asetettaisi tuloraja? Pienituloisille perheille se on tärkeä tekijä arjessa selviämiseen, hyvätuloisille mukava potti laitettavaksi osaketilille korkoa kasvamaan. Onko yhteiskunnan tehtävä tukea lapsilisillä muutenkin hyvin pärjääviä perheitä?
  3. Olisiko Suomeenkin tervetullut ruotsalainen tapa sopia opettajan palkka paikallisesti neuvotellen?
  4. Miten taataan, että jokainen peruskoulun päättävä nuori osaa lukea ja kirjoittaa?
  5. Onko mielestäsi käynyt niin, että digitalisaatiosta  on kouluissamme tullut rengin sijasta isäntä?
  6. Onko inkluusio vain kaunis ajatus, jonka toimivaan toteutukseen eivät rahat tulee pitkään aikaan, jos koskaan, riittämään?

Paneelin ohjelma:

Myös sinulla on mahdollisuus vaikuttaa paneelin kulkuun. Voit ehdottaa paneelikysymystä lähettämällä sen osoitteeseen toimisto@oajuusimaa.fi.

Kysymykset julkaistaan OAJ Uudenmaan kotisivuilla.

Kysymyksiä lähettäneiden kesken järjestetään arvonta loistavine palkintoineen paneelin yhteydessä.

Lisätietoja jäsentilaisuuteen ilmoittautumisesta saat omasta paikallisyhdistyksestäsi

Lisätietoja tilaisuudesta antaa alueasiantuntija Ilkka Miettinen

Laita päivämäärä muistiin!

Eduskuntavaalit 2023

Kevään eduskuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia. OAJ:n keskeisin viesti vaaleihin ja tulevalle hallituskaudelle on, että kriisien keskellä ja maailman muuttuessa koulutus on avainasemassa. Koulutus turvaa tulevaisuuden, ja siksi koulutukseen on myös investoitava vahvasti.

OAJ:n eduskuntavaalitavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:
Koulutukselle tulee luoda kestävät perustukset. Tämä tarkoittaa riittävää perusrahoitusta, investointeja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, koulutuksen laadukasta kehittämistä, kuntien ohjaamista laadukkaiden koulutuspalveluiden tarjoamiseen sekä osaavien opettajien varmistamista kaikille koulutusasteille.

Työelämän on oltava hyvä kaikille. Siihen päästään, kun työolosuhteet ovat kunnossa ja työntekijän asema turvattu, esihenkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus hoitaa tehtävänsä ja täydennyskoulutusmahdollisuuksista huolehditaan.

Jokaiselle on turvattava perustaidot. Tämän saavuttamiseksi vaaditaan konkreettisia toimia mm. opiskeluvalmiuksien ja S2-opetuksen varmistamiseksi. Lisäksi tarvitaan riittävästi opettajia, opetustunteja ja lähiopetusta. Oppimisen tuen varmistamiseksi oppijan oikeus tukeen on määriteltävä nykyistä täsmällisemmin.

Tarvitsemme taitavaa työvoimaa ja korkeaa osaamista. Tämä tarkoittaa osaamistarpeen ennakointia, systemaattista koulutustarpeiden kartoittamista, jatkuvan oppimisen tukemista, oppimisen polkujen sujuvoittamista, julkisten koulutuspalveluiden kehittämistä sekä maahanmuuttajien osaamisen ja työllistymisen tukemista koulutuksen avulla.

Lisäksi OAJ on laatinut erikseen koulutusalakohtaisia tavoitteita. Kaikki tavoitteet pääset lukemaan OAJ:n verkkosivuilta. Kannustan kaikkia OAJ Uusimaan alueen opettajia tutustumaan eduskuntavaalitavoitteisiin, käymään keskusteluja ehdokkaiden kanssa ja valitsemaan koulutusmyönteisiä päättäjiä tulevalle hallituskaudelle.

Lähde mukaan rakentamaan tulevaisuudenkestävää Suomea yhdessä! Jaa kohtaamisesi ehdokkaiden kanssa myös somessa! Ota selfie ehdokkaan kanssa ja kerro, mistä OAJ:n eduskuntavaalitavoitteista keskustelitte. Lisää mukaan tunniste #vaalit2023 ja #koulutusratkaisee, niin muutkin löytävät julkaisusi.

Tehdään yhdessä näistä vaaleista koulutusvaalit!

Terveisin OAJ Uusimaan alueasiantuntija Ilkka Miettinen
P.S. Merkitse jo nyt kalenteriisi eduskuntavaalipaneeli Lohjalla to 16.3.2023.

 

Tulevaisuuden kestävä Suomi tehdään koulutuksella – eduskuntavaalit 2023

OAJ:n eduskuntavaalikampanja on jo pitkällä. OAJ on listannut vaalivaikuttamisen tavoitteita ja useita koulutusmuotokohtaisia korjausehdotuksia. Näitä tavoitteita ja ajatuksia tuodaan esille viestinnässä ja eri tilaisuuksissa niin puolueille kuin yksittäisille ehdokkaille.

Opettajan on hyvä tietää oman koulutusmuotonsa keskeiset eduskuntavaalitavoitteet, jotta pystyy ottamaan asioita esille keskusteluissa niin tutun kuin tuntemattomankin eduskuntavaaliehdokkaan kanssa.

OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO on laatinut oman esitteensä ammatillisten opettajien tavoitteista koulutusmuodoittain. Tässä muutamia keskeisiä tavoitteita siitä:

Ammatillinen toinen aste

1. Koulutuksen rahoitusmallia on selkeytettävä ja perusrahoituksen tasoa on korotettava. Perusrahoituksen määrän tulee olla vähintään 90 %. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen rahoituksen tulee olla yhdenvertainen perustutkintoihin nähden.
2. Riittävä ja laadukas opettajan antama opetus on turvattava. Opetuksen ja ohjauksen määrä oppilaitoksessa on oltava riittävä, vähintään 15 tuntia osaamispistettä kohti.
3. Oppimisen tukea on vahvistettava. Tukiopetuksesta ja osa-aikaisesta erityisopetuksesta tulee tehdä säädös.
4. Ammatillisen koulutuksen roolia ammattisivistyksen tarjoajana ja polkuna korkeakoulutukseen on vahvistettava. Koulutuspolkua ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluun on vahvistettava

Taiteen perusopetus

1. Taiteen perusopetus hyvinvoinnin ja demokratian vahvistajana on tunnistettu ja tunnustettu. Taiteen perusopetus on investointi nuoren tulevaisuuteen.
2. Koulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta on parannettava. Pitkäjänteisen taideharrastuksen mahdollisuudet on turvattava.
3. Taiteen perusopetuksen toiminnan laatu on turvattava pitkäjänteisellä kehittämisohjelmalla. Koulutuksen ylläpidon ja kehittämisen on oltava pitkäjänteistä.
4. Koulutuksen laatua on vahvistettava huolehtimalla kelpoisten opettajien saatavuudesta ja täydennyskoulutuksesta. Opettajien osaamista on vahvistettava täydennyskoulutuksella.

Vapaa sivistystyö

1. Vapaan sivistystyön rahoitus, hyvä saavutettavuus sekä opettajien osaaminen on turvattava. Koko maan kattava oppilaitosverkosto ja riittävä rahoitus on turvattava.
2. Vapaan sivistystyön roolia matalan kynnyksen oppilaitosmuotona on vahvistettu. Vapaan sivistystyön roolia on korostettava toimintakykyä edistävänä koulutusmuotona.
3. Tunnistetaan ja tunnustetaan vapaan sivistystyön kautta saavutettu osaaminen koko koulutusjärjestelmässä. Suoritetut opinnot on huomioitava paremmin eri kouluasteilla.
4. Etenkin heikkojen perustaitojen varassa olevien ohjausta ja koulutusta on vahvistettu. Roolia matalan kynnyksen oppilaitosmuotona tulee vahvistaa.

 

Lisätietoja OAJ Uusimaan eduskuntavaalivaikuttamisesta:
Ilkka Miettinen, alueasiantuntija

Seuraa somessa! #vaalit2023 #koulutusratkaisee

OAJ:n Eduskuntavaalisivut