Blogi

Saatellaan oppilaat terveellisesti ja turvalllisesti kesälaitumille!

Share |

Keskiviikko 29.4.2020 klo 8:35 - Tuomo Suihkonen


Saatellaan oppilaat terveellisesti ja turvalllisesti kesälaitumille!

 

Koulut ja oppilaitokset on pidetty kiinni vallitsevan poikkeustilan aikana valtioneuvoston päätöksellä jo toista kuukautta. Oppilaat, oppilaiden huoltajat ja ennen kaikkea opettajat varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ovat tehneet jo nyt yhdessä uroteon. Kasvatusta ja opetusta on tehty yhteistyössä kodin ja koulun välillä, on otettu käyttöön digitaaliset etäopetuksen mahdollistamat työvälineet ja –tavat. Poikkeuksellinen tilanne kodeissa ja kouluissa on vaatinut valtavasti joustoa oppilailta, vanhemmilta ja opettajilta sekä opetuksenjärjestäjiltäkin. Yhdessä tästä on kuitenkin selvitty ja tullaan yhdessä tästä kriisistä myös nousemaan.

Mediassa on viime päivinä ollut vahvasti keskustelussa tehtyjen rajoitusten purku asteittain. Ensimmäisenä purkukohteena on nähty koulujen avaaminen. Tämän puolesta ovat ottaneet vahvasti kantaa osa lastenlääkäreistä, ja myös jotkut terveydenhuollon asiantuntijoista ovat olleet sitä mieltä, että koulut voitaisiin nyt avata. On myös niitä terveydenhuollonkin asiantuntijoita ja tutkijoita, joiden mielestä riskiä koronaviruksen leviämisestä koulujen avaamisen johdosta ei missään nimessä kannattaisi nyt ottaa kahden viikon takia. Lisäksi OAJ on ottanut puheenjohtaja Olli Luukkaisen ja koulutusjohtaja Heljä Misukan puolesta kantaa koulujen avaamista vastaan. Olipa valtioneuvoston päätös sitten koulujen avaaminen tai pitäminen kiinni kevätlukukauden loppuun ja hallittu avaaminen syksyllä, on tärkeää, että päätös koulujen avaamisesta tehdään terveyssyiden huolellisen arvioinnin pohjalta. Sen jälkeen, kun päätös koulujen avaamisesta tai kiinni pitämisestä on tehty, opettajat varmasti tulevat noudattamaan kevään osalta annettuja ohjeita ja määräyksiä, kuten tähänkin asti on tehty.

On selvää, että varmasti näin poikkeuksellisissa oloissa kaikki ovat olleet lujilla ja jokainen on joutunut joustamaan niin työ–kuin kotielämässäkin. Varmasti osa oppilaista on saattanut jäädä opetuksessa ja oppimistuloksissa jälkeen valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisista tavoitteista. Varmasti on myös niitä lapsia ja nuoria, jotka uhkaavat jäädä tarvitsemansa tukiverkon ulkopuolelle, kun moniammatilliset oppilashuoltoryhmätkään eivät toimi aivan samalla tavalla kuin normaalioloissa lähiopetuksessa. Osa opettajistahan on antanut nytkin lähiopetusta 1-3-luokan oppilaille ja joillekin erityisryhmiin kuuluville oppilaille. Myös varhaiskasvatusyksiköissä ovat varhaiskasvatuksen opettajat antaneet koko kriisin ajan opetusta niile lapsille, joiden vanhemmat ovat tuoneet heidät päiväkotiin. On kuitenkin syytä muistaa, että kouluissa ja oppilaitoksissa on tehty vallitsevan poikkeustilankin aikana kaikki mahdollinen, ettei yhtäkään lasta ja nuorta unohdettaisi ja opetus onnistuisi ja onnistuu myös jatkossa ammattiinsa vahvasti sitoutuneiden kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten opettajien sekä kotien ja moniammatillisen henkilöstön yhteistyöllä.

On monenlaisia tapoja alkaa avata yhteiskuntaa tämän kriisin kuluessa ja sen jälkeen. Valtioneuvoston ministerit ja terveysalan ammattilaiset ovatkin painottaneet kannanotoissaan, että katsottaisiin, kuinka muut Euroopan maat väljentävät rajoituksiaan ja mitä rajoitusten osittaisesta purkamisesta on missäkin maassa seurannut. Esim. Norjassa on avattu kouluja pienempien oppilaiden osalta, Ruotsissa koulut ovat olleet auki koko ajan, kun taas Italiassa koulut pidetään kiinni kesän yli. Suomessa on kyse kahden viikon ajanjaksosta, jolloin koulut voitaisiin taas avata, mikäli valtioneuvosto näin päättää. On siis syytä miettiä tarkkaan ja perustellusti päätös koulujen avaamisesta ja tehdä se vahvasti terveysnäkökulmasta käsin ja uskon, että varmasti näin hallitus tuleekin toimimaan.

Joka tapauksessa poikkeusjärjestelyistä mahdollisesti ja todennäköisesti  syntyvän oppimisvajeen  paikkaaminen kannattaa aloittaa opetuksenjärjestäjien, oppilaitosten, koulujen ja opettajien toimesta tukiopetusjärjestelyin ja opetusryhmiä esim. jakotunneilla pienentämällä mahdollisimman pian kesälomien jälkeen. Toki tukiopetusta on annettu ja voidaan tänäkin keväänä etänäkin antaa sitä tarvitseville. Edettäköön siis nyt tässä koulujen ja oppilaitosten avaamisessa ennen kaikkea terveys ja turvallisuus edellä. Opettajat, oppilaat ja vanhemmat kodeissa ovat sen taatusti tämän kevään ponnistelujen jälkeen ansainneet

 

Tuomo Suihkonen, OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja, OAJ:n valtuuston jäsen


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini