Blogi

Att orka i arbetsvardagen

Share |

Perjantai 7.2.2020 klo 10:35 - Sebastian Lindqvist


Arbetslivsbarometrar visar att lärarnas och rektorernas arbetsbelastning bara ökar. För att uppmärksamma detta har OAJ och även FSL utlyst läsåret 2019-2020 till året för arbetshälsa och välmående på arbetsplatsen. Under året betonas olika teman för att ge verktyg åt undervisningspersonalen hur man ska orka i vardagen. Ett stort antal artiklar och videor kan hittas på OAJ:s websidor.

I diskussionen om välmående fokuserar man ofta på det negativa och hamnar lätt i en ond cirkel som sprider dålig stämning på arbetsplatsen. Välmåendet i en arbetsgemenskap uppstår inte av sig självt, utan vi måste alla jobba för det. Vi måste bli bättre på att se de positiva sidorna i vårt arbete, alltså det vi lyckats med. Poängtera det och beröm varandra! Då det finns en balans mellan de belastande faktorerna och de som ger välbefinnande så mår kollegiet bra.

Skolan skall vara en trygg arbetsplats. Lärarna upplever ändå oftare verbalt eller t.o.m. fysiskt våld, vilket naturligtvis är helt oacceptabelt. I dessa tider för man samtal om lärande på många håll. Ur arbetarskyddsperspektiv borde dessa hållas under dagtid då även någon annan ur personalen är på plats. Det är inte heller skäligt att lärarna skall använda kvällarna för dessa samtal. Vi behöver den fritiden för att koppla av från arbetet.

Forskning visar att tillräckligt små undervisningsgrupper är bästa preventiva åtgärden mot marginalisering. OAJ har under en längre tid påtalat att det behövs en lärardimensionering för att lärarna skall hinna se den enskilda eleven. Samtidigt skulle detta medföra hanterliga undervisningsgrupper och minskad arbetsbörda. Innan vi når dit är en aktiv dialog med förmannen av största vikt för att kunna diskutera arbetsbelastningen och de faktorer som förorsakar stress i arbetet.

Det finns ett beslut inom OAJ att välmående i arbetet skall beaktas när man ställer upp målen för vårens avtalsförhandlingar. Det är med spänning vi får följa med vad detta kan resultera i.

 

Sebastian Lindqvist

(undertecknad besitter FSL:s plats i styrelsen för regionföreningen OAJ Uusimaa)


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini