Blogi

Puheenjohtajan kevätkirje

Share |

Perjantai 31.5.2019 - Tuomo Suihkonen


Arvoisa OAJ:n Uusimaan hallitus, arvoisat uusmaalaiset opettajat

Ensimmäinen lukukausi OAJ:n Uudenmaan puheenjohtajana on nyt vaihtumassa kesään. Monella teistä ovat jo ajatukset tulevassa kesässä lomasuunnitelmineen ja niin kuuluukin olla. Kevätjuhlallisuuksien keskellä  voi vielä hieman suunnata ajatukset kuluneeseen kevätlukukauteen ennen kuin aloittaa palautumisen ja rentoutumisen jaksaakseen taas kesälomien jälkeen jatkaa tärkeää kasvatus- ja opetustyötä lastemme ja nuortemme parhaaksi.

Itselleni jäi tästä puolivuotisjaksosta mieleen erityisesti OAJ Uusimaan #koulutusratkaisee-eduskuntavaalitapahtuma Hyvinkään Sveitsissä, jolloin saimme kerättyä lähes 100-päisen opettajayleisön eteen 17 pääosin opettajataustaista eduskuntavaaliehdokasta alueeltamme. Tilaisuus oli osoitus siitä, että vaikuttaminen kasvatuksen, koulutuksen, tutkimuksen ja taiteenkin eteen kiinnostaa ja sen eteen ollaan valmiita yhdessä tekemään töitä. Toinen hieno hetki oli tavata saman suuruinen ja vähintään yhtä aktiivinen yhteysopettajayleisö jälleen Hyvinkäällä yhteysopettajakoulutuksessa, jonne myös Olli Luukkainen saapui kertomaan opettajien edunvalvonnasta, tulevasta neuvottelukierroksesta ja siihen valmistautumisesta ja vuosityöaikakokeiluista. OAJ:n työmarkkina-asiamies Laura Nurminen jatkoi seuraavan päivänä perusopetuksen vuosityöaikakokeiluista ja lisäksi varhaiskasvatuksen ja ammatillisten opettajien asiat olivat esillä näiden tärkeiden opettajaryhmien kokoontuessa omiin edunvalvontaosuuksiinsa. Yhteysopettajat ovat meille kaikille tärkeitä avainhenkilöitä. Heidän toimintansa viestinviejinä ja jäsenistön aktivoijina paikallisyhdistysten ja jäsenistön välissä on ihailtavaa ja arvostettavaa. Alueyhdistykselle on tärkeää kohdata yhteysopettajat jokavuotisissa koulutuksissa ja paikallisyhdistysten tehtävä yhteysopettajaorganisaation aktivoijana on tärkeä ja sitä tulee voida tukea myös alueyhdistyksen taholta.

Mieleeni ovat jääneet monet tapaamiset ja kohtaamiset erilaisissa tilaisuuksissa, luottamusmieskollegioissa ja edunvalvontailloissa. On ollut monenlaista keskustelua ja kirjoittelua. Opettajien asiat varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ovat nousseet esille ja kantaa on otettu välillä varsin voimakkaastikin. OAJ Uusimaan hallitus teki valtuustoaloitteen kevätvaltuustoon opettajien täydennyskoulutuksen kehittämisestä ja alueyhdistyspuheenvuorossani toin esille opettajien työajan ja työmäärän kasvamisen, henkisen kuorman ja johtajavajeen vaikutukset opettajien työssäjaksamiselle. Nostin myös siinä esille täydennyskoulutuksen merkityksen työssä jaksamisen ja työhön motivoitumisen kannalta. Opettajamitoituksen ohelle ehdotin puheessani rehtorimitoitusta, joka myös nostettiin esille OAJ:n tiedotteessa valtuustoseminaarin jälkeen. Työhyvinvointi on tärkeä asia ja onneksi OAJ on nimennyt tulevan vuoden työhyvinvoinnin teemavuodeksi. Meidän tulee myös OAJ Uusimaan alueen tapahtumissa alue- ja paikallistasollakin ottaa työhyvinvointi tulevan vuoden painopisteeksi. Sen tulisi olla nyt ja jatkossakin osa jokapäiväistä kasvattajan ja opettajan työn arkea.

OAJ Uusimaan alueyhdistyksen hallitus ja sen toimintaan läheisesti liittyvät tiimit, työryhmät ja luottamusmieskollegiot ovat kaikki tehneet hienoa edunvalvontatyötä. Työaikaan, työn sisältöihin ja palkka-asioihin liittyen tehtiin alueasiamies Jari Salmisen koolle kutsumissa luottamusmieskollegioissa koontia kyselyiden ja keskustelujen kautta ja tuettiin luottamusmiehiä paikallisissa järjestelyeräneuvotteluissa. Jarin testamentti muuttui matkan varrella solidaarisuusstrategiasta edugiaksi, mutta viesti eri opettajaryhmien kunnioituksesta ja solidaarisuudesta toisiaan kohtaan säilyi samana ja jää elämään alueellemme.  Lisäksi paikallisyhdistysten hallitukset tekevät arvokasta työtä kaikkialla ympäri Uuttamaata. OAJ:n valtuutetut ja kaksi OAJ:n hallitukseen kuuluvaa jäsentämme ovat alueyhdistyksestämme tärkeä linkki keskusjärjestöömme. Ilokseni sain olla tapaamassa myös Akavan ja JUKO:n johtoa Akavatalolla vielä toukokuun viimeisellä viikolla. Verkostoituminen on tärkeää ja sitä jatkamme Suomi Areenalla Porissa tulevan lukuvuoden suunnittelun lomassa työvaliokunnan kanssa heinäkuussa. Suunnittelu jatkuu elokuun 23.-24. päivinä hallituksen suunnitteluseminaarissa Tirvassa, jolloin käydään yhdessä tulevan lukuvuoden suunnittelua uuden alueasiamiehen kanssa. Siellä voidaan myös kertoa, mitä toivomme uudelta alueasiamieheltä, puheenjohtajalta ja toisiltamme. Ylipäänsä jäsenistön kuuntelu on tärkeää, sillä edessämme on monia vaikeita asioita ja työtä on tehtävä kaikkien opettajaryhmiemme eteen. Parhaiten tuo tärkeä edunvalvontatyö onnistuu, kun pysymme yhtenäisenä joukkona ja arvostamme toinen toisiamme.

Toivotan kaikille kasvatus- ja opetustyötä tekeville ammattilaisille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle levollista, palauttavaa ja voimaannuttavaa kesää yhdessä läheistenne kanssa. Nyt on aika juhlistaa oppilaitoksista valmistuvia ja samalla muistaa, että kaikkien näiden lasten ja nuorten onnistumisen ja elämässä selviämisen eväät on tehty suurelta osin Teidän työnne kautta.

 

Tuomo Suihkonen, OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja

tuomo3.jpg


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini